Dny Modliteb

91. Den – ÚTERÝ 23. ČERVna, 2015

Téma pro posledních 10 dní: Příprava pro Nebe Biblický text k zamyšlení: Izajáš 65,17-25 Klíčový verš: „Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce.” Iz 65,21 (ČSP) Vzpomínám si na dobu, když jsem byla ještě dítě, mohlo mi být tak 10-12 let. Moje maminka se...

90. den – Pondělí, 22. června 2015

Spojeni v poslání pro věčnost Biblický text k zamyšlení: 1. Kor 12,12-31 Klíčový verš: “Neboť v jednom Duchu jsme byli my všichni pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd,...

89. den – neděle, 21. června 2015

Uzdravení v jednotě Biblický text k zamyšlení: Izajáš 61,1-3 Klíčový verě: Izajáš 61,1 “Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře.” Poslední...

88. Den – sobota, 20. června, 2015

Tajemství nezlomné lásky Biblická pasáž k uvažování: 1 Janova 4 Klíčový verš: “My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.” 1 Janova 4,19 Statistiky jsou srdcervoucí. V U.S.A. se rozvádí každé druhé manželství. A smutné na tom je, že se to týká jak křesťanů, kteří pravidelně navštěvují církev,...

87.Den – pátek, 19. června 2015

Jednu věc mít na mysli Biblické verše k zamyšlení: Efezským 4,1-7 Základní verš: „…usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.” (Efezským 4,3) Když jsem dnes studoval list Efezským, zjistil jsem, že opakovaně čtu stále dokola stejnou pasáž. Ve skutečnosti byla moje Bible...

86.Den – čtvrtek 18. června 2015

Největší volba, která ovlivní naši Věčnost Biblický text k zamyšlení: Kaz 4, 9-12 Klíčový verš: „Lépe je dvěma než jednomu, neboť mají lepší mzdu za svou námahu. A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. A trojitá šňůra se nepřetrhne snadno.“ Kaz 4, 9.12 Věřím, že existují dvě...

85.Den – středa 17. června 2015

Sjednoceni pro Duchovní bitvu Biblický text k zamyšlení: 1. Kor 1,10-17 Klíčový verš: „Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.“ 1. Kor 1,...

84.Den – úterý, 16. června 2015

Chybějících 300 Verše k zamyšlení: Skutky 1,14 – 2,4 Základní verš: „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.” (Skutky 2,1) Všechno to začalo před rokem a půl, když moji modlitební partnerku, Mirandu Godfreyovou, napadlo začít se probouzet brzy ráno pro extra...

83.Den – Pondělí, 15. červen 2015

Největší nebezpečí Jednoty Biblická Pasáž k Meditaci: Skutky 1:1-14 Klíčový verš: “Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” Skutky 1:14 Když přemýšlím o jednotě v církvi, okamžitě mě napadne kniha Skutků a věřící shromáždění společně v...
počítadlo.abz.cz