Dny Modliteb

82.Den – Neděle - 14. června 2015

Jedine Ježíš, ten ukrižovaný Biblický text k zamysleniu: 1. Korintským 2,1-5 Kľúčový verš: „Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.“ 1. Kor 2,2 Niekoľko týždňov do medzinárodnej rečníckej cesty, začal som si polovične sťažovať Bohu, že som sa...

81. Den – SOBOTA 13. ČERVNA 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Jednota v Kristu Biblický text k zamyšlení: Jan 17,14-26 Klíčový verš: „Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.” Jan 17,21 (ČSP) Před nedávnem jsme spolu několika kolegy ve...

80. den – pátek - 12. června 2015

Duchem naplněná zdravotně misijní práce Biblický text k zamyšlení: Lukáš 4,14-21 Klíčový verš: “Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu.” Lukáš 4,18 Už si se někdy...

79. den – čtvrtek - 11. června 2015

Setkání s králem králů Biblický text k zamyšlení: 2. Sam 23,1-7 Klíčový verš: “Hospodinův Duch promluvil skrze mne, jeho řeč je na mém jazyku.” 2. Sam 23,2 Dokážeš si představit, že bys byl schopný říct, že Boží Slovo je na tvém jazyku? Jaké by to bylo svědectví? A přesto to bylo Davidovo konečné...

78. den – středa - 10. června, 2015

Lítost nad jizvami Biblická pasáž k uvažování: Izaiáš 53,1-12 Klíčový verš: “Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.“ Iz 53,5, ČSP Těžko se mi popisuje ten pocit, kdy si uvědomuji, že jsem způsobil...

77.Den – úterý- 9. června, 2015

Správný postoj versus stav srdce  Biblické verše k zamyšlení: Řím 8,1-11 Základní verš: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,… kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.” (Řím 8,1.4) Bylo to 16. října 2010, kdy jsem byl pokřtěn do nového života...

76.Den – pondělí - 8. června 2015

Nezaslouženě seslané požehnání Biblické verše k zamyšlení: Neh 9,16-21 Základní verš: „Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž by šli.“ (Neh 9,19) Právě...

75.Den - Neděle 7. 6. 2015

Neuhašujte Ducha svatého Biblická pasáž k zamyšlení: 1 Tes. 5: 15-24 Klíčový verš: " Ducha neuhašujte. Všechno však zkoumejte; držte se toho, co je dobré. "1. Tesalonickým. 5: 19, 21 Senzační probuzení roste, extrémy ve fanatismu se množí, neuvěřitelné zázraky se vyskytující stále více a více, a...

74.Den – sobota, 6. června, 2015

Můj neviditelný Přítel Biblické verš k zamyšlení: Jan 14,15-18 Základní verš: „…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky.“ (Jan 14,16) „Ach, jak bych Tě rád viděl, objal Tě a přitiskl hlavu na Tvoji hruď,“ mluvil jsem jednoho dne sám k sobě v tichu myšlenek,...
počítadlo.abz.cz