88. Den – sobota, 20. června, 2015

Tajemství nezlomné lásky

Biblická pasáž k uvažování: 1 Janova 4

Klíčový verš: “My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.” 1 Janova 4,19

Statistiky jsou srdcervoucí. V U.S.A. se rozvádí každé druhé manželství. A smutné na tom je, že se to týká jak křesťanů, kteří pravidelně navštěvují církev, tak i veřejnosti. Žijeme ve společnosti, která bojuje o trvalou jednotu.

Ale statistiky nám také nabízejí radikální řešení. Nedávno zjištěné výsledky Gallup poll ukazují, že u párů, které se spolu denně modlí, se rozvádí pouze jedno z 1.153 manželství! To je 0,09% s porovnáním 50% manželství, kde se páry denně spolu nemodlí! To vedlo autory knihy z názvem Prayer Saturated Kids k závěru: “Modlitba buduje jednotu a intimitu. Stáváme se intimnější s tím, ke komu se modlíme, za něž se modlíme a s kým se modlíme.” (Prayer Saturated Kids, str. 33). Společná modlitba může tedy do našich vztahů přinést nezlomnou jednotu.

Ale není to samozřejmě vždy jednoduché. Pokud jsem se právě s někým nedohodl, zřídka se cítím na to, abych se s ním pomodlil. Ale i přesto jsem přišel na to, že právě toto boří bariéry a snižuje napětí hněvu.

Dobře si pamatuji, že jsem jednou konkrétně viděl, jak to může pomoci v náročné situaci nejednoty. Vedl jsem tým misie a měl jsem obtíže s vyřešením některých osobních konfliktů s jedním členem týmu. Obvykle jsem jej hned upozornil na jeho problematické chování. To často vedlo ke stupňujícímu se konfliktu. Jednoho dne mě Bůh vedl k tomu abychom šli stranou a strávili čas na modlitbě před tím, než budeme mluvit o problémech. Potom jsme měli ten nejkrásnější a nejproduktivnější rozhovor jak nikdy jindy předtím. Pak se mě zeptal: “Mohli bychom to takto vždy řešit?”

To co napsala Ellen White před více jak 100 lety, je naprosto shodné s tím jak najít jednotu i v roce 2015. “Modlitba vás spojí s Bohem i oba navzájem. Když se modlíme, stojí nám Pán Ježíš po boku a dává slabému a bloudícímu novou sílu, aby přemohl svět, žádosti těla i nepřítele spasení. Modlitba odvrací útoky satana.” (Kristova podobenství, str. 250 angl.)

Modlitba je mocným klíčem k jednotě, protože nás spojuje s tím jediným pravým zdrojem lásky! A po ní můžeme skutečně a opravdově milovat díky lásce, kterou nám dal Bůh. (1 Janova 4:19)

Blížíme se nyní k diskuzím na setkání Generální konference o rozhodujících problémech, a někteří věří, že nás rozdělí, a tak proto pamatujme, abychom se pokořili a spolu se modlili (zvláště s těmi, s kterými máme největší neshody) za jednotu v lásce, kterou nám může dát pouze Kristus!

 Modlitební výzva ze srdce

Otče, čelíme jako jednotlivci a jako církev velkým výzvám. Nepřítel hledá, aby nás rozdělil. Pomoz nám, abychom našli jednotu tím, že budeme trávit čas s Tvým Slovem a společnou modlitbou. Pomoz nám se sejít společně v pokoře a lásce a odložit naše vlastní agendy a hledat pouze ty Tvé. Prosím, vylij na nás svého Ducha! Potřebujeme tento dar mnohem více než kdy dříve v našich rodinách, společnosti, a sborech. Děkuji Ti, že nás tak štědře miluješ, abychom mohli tuto lásku odrážet na druhé!

Napsal Zac Page

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

  1. Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení – Zach 10:1 (Ať je raději dříve vylit než později!)
  2. Modlete se za to, aby “TO CO MOHLO BÝT” v roce 1901, se stalo v roce 2015 k urychlení Ježíšova příchodu.
  3. Modlete se za to aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.
  4. Modlete se za to, aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.
  5. Modlete se za diskuzi ohledně navržených slovních změn k posílení 28 věroučných článků víry církve Adventistů sedmého dne a také jak posílit citát o stvoření.
  6. Modlete se za Neale Schofielda, ředitele Adventist Media Network v Australii, který bude během setkání prezentovat jednohodinové ranní pobožnosti.
  7. Modlete se, aby program s účinkujícími na podiu všech setkání, včetně “pracovních jednání,” byl veden Duchem Svatým a aby tato setkání proměňovala život a nebyla pouze pracovními jako obvykle. 
  8. Modlete se, aby si delegáti a vedoucí oddělili čas ke společné modlitbě a navštívili modlitení místnost v Almodome, sál F (pokud se budete účastnit setkání GK, navštivte nás.)
  9. Modlete se, aby bylo příhodné počasí a aby nebylo účastníkům “příliš horko” při jejich přemisťování tam a zpět mezi místem setkání a ubytováním.
  10. Modlete se za místní sbory ve městě San Antoniu, aby rostly a rozšířili se o nové členy. Modlete se, aby byl vylit Duch Svatý ve velké míře na kazatele a vedoucí těchto sborů.
počítadlo.abz.cz