Dny Modliteb

100. Den – Čtvrtek, 2. července 2015

Pojďme dokončit závod společně! Biblický text k motivaci: 1. Kor 9,24-27 Klíčový verš: “Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali.” 1. Kor 9,24 Slyšel jsem, že druhá míle před koncem je ta nejtěžší. Je to míle těsně...

99. Den – Středa, 1. července 2015

Nevzdávej se! Pokračuj na cestě vzhůru! Už jsme skoro doma! Biblický text k zamyšlení: 2. Tim 4,1-8 Klíčový verš: “Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení.” 2. Tim 4,8 Vzpomínám...

98. den – Úterý, 30. června, 2015

Dobré, lepší, nebo to nejlepší z nebe? Biblická pasáž k uvažování: Ž 27,1-14 Klíčový verš: “O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. Žalm...

Den 97 – pondělí, 29. června 2015

Zpívání v nebeském chóru Biblické verše k zamyšlení: Žalm 146,1-10 Základní verš: „Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.” (Žalm 146,2) Na jakou věc se nejvíce těšíš, když se dostaneš do nebe? Je to průchod perlovou branou? Je to procházka zlatými ulicemi?...

96.Den – Neděle 28. června 2015

Už nikdy víc slzy ani bolest Biblický text k zamyšlení: Zj 21, 1-7 Klíčový verš: „A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Zj 21, 4 Včera měla moje babička infarkt. Když jsem se to brzy ráno dozvěděla,...

95.Den - Sobota, 27. června 2015

Vpřed na kolenou Bible pasáž k meditaci: Filipským 4: 1-23 Klíčový verš: "A pokoj Boží, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši." Fil. 4: 7 "Jak mohu zůstat věrný v pronásledování? Kde se budu skrývat, co budu jíst, jak přežiji tyto trampoty? "To může být...

94.Den – Pátek, 26. červen, 2015

Príprava na prenasledovanie! Biblická pasáž pre rozjímanie:  1 Petr 4:7-19 Kľúčový verš:  Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. (1 Pet 4:12) Od doby, kedy som bola malé dievčatko, si spomínam, ako ma moji rodičia učili o...

93.Den – Čtvrtek, 25. červen, 2015

On přichází rychle! Biblická pasáž k zamyšlení: Zjev 22:6-12 Klíčový verš: “Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.” Zj 22:12 Janovo prohlášení: “Hle, příjdu brzo,” bylo dáno v kontextu uzavření doby milosti, poté co Ježíš uzavřel svoji službu v nebeské...

92.Den – středa, 24. červen 2015

Jsme připraveni setkat se s naším ženichem? Biblický text k zamyšlení: Matouš 25,1-13 Klíčový verš: „Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách.“ Matouš 25,4 Jsem kazatel Adventistů sedmého dne. Každý den se modlím a studuji svou Bibli. Znám a celým srdcem věřím Biblickým...
počítadlo.abz.cz