6.Den - Pondělí, 30. březen 2015

Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!

Zatímco pokračujeme v modlitbách za naši církev a za nadcházející setkání GK, připomeňme si život Jákoba.

On věděl, že Bůh měl v záměru mu požehnat. Ve skutečnosti měl obdržet požehnání prvorozeného. Ale to, co nezískal díky selhání strategie a pečlivého plánování mu Bůh daroval jako odpověď na modlitbu. To je to, co my potřebujeme, moc Boží jako odpověď na naše modlitby. Ale abychom to mohli obdržet, musíme zápasit tak, jako Jákob zápasil, s tímto postojem: ”Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš.” (Gen 32, 26)

Ellen Whiteová nám říká, “Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho případ je svědectvím, jakou sílu má naléhavá modlitba. Právě ted' nastal čas, kdy si musíme osvojit učení o vítězné modlitbě a o nezlomné víře. Největší vítězství, jichž dobyla církev Kristova nebo jednotliví křesťané, byla dobyta nikoli rozumem nebo vzděláním, penězi nebo lidskou přízní, nýbrž před Bohem, když se vroucí víra v smrtelné úzkosti přimkne k mocné paži Boží.” (Patriarchové a proroci, PP 203)

Nádherná část tohoto příběhu je, že jako výsledkem tohoto “zápasu na modlitbě” obdržel nejen požehnání, o které usiloval, ale dostal mnohem víc. Dostal nové jméno “Izrael,” což znamená, “Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi.” (Gen 32, 29). Jen si představ, že bychom mohli zápasit s Bohem a zvítězit. Dobrou zprávou je, že můžeme! Toto požehnání není jen pro Jákoba, ale pro každého z nás!

Výzva k modlitbě od srdce

Drahý Bože, my se modlíme za naši církev. My se modlíme za moudrost pro naše vedoucí. Ze všeho nejvíc se modlíme za požehnání Tvého Ducha Svatého. My nevíme, co potřebujeme nejvíc, ale Ty víš. Prosíme, pracuj v naších životech pro Tvou slávu. Amen.

Modlitební Zaměření

1. Modli se, aby vize Ellen Whiteové „Co mohlo být“ z roku 1901 mohla „BÝT“ v roce 2015, k urychlení Ježíšova návratu.

2. Modli se, aby setkání Generální konference zažehlo hluboké duchovní probuzení ve všech účastnících

3. Modli se, aby Bůh naplnil Almodome Svojí Přítomností tak mocným způsobem, že lidé přicházející do budovy budou cítit Jeho Přítomnost.

4. Modli se, aby zvláštní modlitební chvilky při setkáních byly hluboce smysluplné a nápomocné pro všechny účastníky

5. Modli se, aby účastníci byli schopní najít modlitební místnost v Almodome, místnosti F.

6. Modli se, aby Duch Boží vedl diskuze a rozhodnutí, která budou učiněna ohledně obtížných problémů v agendě, která zahrnuje Ordinace žen, Základní body učení o stvoření, Problémy v církevním řádu, atd.

7. Modli se, aby hudba na setkání GK poctila Boha a přiblížila lidi blíže k Ježíši.

8. Modli se za zvláštní vylití Ducha Svatého na vedení Severoasijsko-Pacifické (NSD) a Jihoamerické (SAD) divize: Jairyong Lee, Akeri Suzuki, Kenneth Osborn (NSD), Erton Kohler, Magdiel Perez Schulz, Marlon de Souza Lopez (SAD) a také za jejich týmy.

9. Modli se za iniciativu Misie ve městech na mnoha místech v NSD a SAD

10. Modli se za větší podporu a zájem všech členů církve a administrátorů o podporu Adventistické výuky v čisté formě na našich školách.

počítadlo.abz.cz