30. Den – čtvrtek – 23. dubna 2015

Náš Ježíš uniká

Biblické verše k zamyšlení: Lukáš 4,42-5,16

Základní verš: On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil” (Lukáš 5,16).

Stalo se vám už někdy, že jste se ocitli na konci vaší dovolené a zjistili jste, že jste více unavení, než jste byli na jejím začátku? Pamatuji se na mé úvahy na konci nedávné dovolené: „To je šílenost! Jaký má smysl vzít si dovolenou, když je to stejně tak vyčerpávající jako práce?“

S nepřetržitým spěchem, stále narůstajícím stresem a zdrcujícím pracovním shonem našich denních životů, my všichni máme opravdovou potřebu dostat se pryč, ale jaký druh úniku bychom měli hledat? Za prvé, měli bychom se ptát, jak se s tím vším vypořádával Ježíš. Vždyť On byl více pod tlakem, působilo na Něj více potenciálních stresorů, a měl větší odpovědnost než ty, nebo jaké já budu kdy čelit.

V Luk 5,15 nacházíme letmý pohled na Ježíšův vyčerpávající plán: „Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí.“

Mluví se zde o čase velkého stresu a nepředstavitelných příležitostech! Jako kazatel mohu říci, že pokud by se zástupy shromažďovaly v mém kostele, aby slyšely evangelium, abych jim sloužil jako kazatel, cítil bych, že je to chvíle, kdy bych měl zařadit nejvyšší rychlost! Skutečně by to nebyl čas, kdy ustoupit a utéct od zástupu. Nebo snad byl?

Příběh pokračuje v Luk 5,16: „On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.“ Ježíšův příklad ukazuje na důležitost úniku. A pro Božího Syna, nebylo většího potěšení, většího odpočinku a lepšího způsobu, jak se vypořádat s presujícími potřebami lidí kolem Něho, než si udělat pauzu a využít čas k modlitbě. Ale zatímco my všichni mámě věci, ke kterým se rádi utíkáme, když přijde chvíle pro odpočinek, který tak moc potřebujeme, zdá se, že jen zřídkakdy utíkáme za účelem modlitby.

Nedávno jsme se já a moje žena rozhodli, že zkusíme následovat Ježíšův příklad doslovně. Měli jsme několik flexibilních volných dnů v našem plánu, tak jsme se rozhodli, že tento čas využijeme k modlitbě. Bylo skutečně těžší vysvětlit to dobře známým přátelům a rodině, než jsem si myslel. Není to prostě to, co v dnešní době děláme. Ale mohu vám čestně říci, že těchto několik dnů bylo nejodpočinkovějších dnů, které jsem za dlouhou dobu prožil. Na konci tohoto období jsem řekl své ženě: „Proč si nevezmeme každý rok dovolenou a strávit ji tímto způsobem?“

Zeptám se následovně, abych vás vyzval stejně jako moje vlastní srdce: „Co kdybychom skutečně žili jako Ježíš? Co kdyby bylo naší základní únikovou cestou běh k Bohu a k modlitbě?

Modlitba měnící srdce:

Drahý nebeský Otče, odpusť nám, že se díváme na způsoby světa pro obnovení našich sil spíše než na Tebe jako zdroj skutečného odpočinky a síly. Odpusť nám, že zapomínáme, že v Tvé přítomnosti je plná radost (Žalm 16,11). Dej nám do srdce chtění se modlit! Uč nás opustit naše pracovní úkoly (dokonce i práci v službě) za účelem modlitby. Dej růst naší víře v Tvé moci, abychom byli schopni dělat velké věci jako odpověď na modlitbu, než můžeme udělat naší vlastní chabou námahou. Prosím, vylij na nás svého Ducha modlitby (Zach 12,10). Vylij svého Ducha svatého na naši církev. Chceme následovat Ježíšův příklad! Chceme jít domů. V Tvém drahém jménu, Amen.

Napsal Zac Page

(Zac je kazatelem v Templeton Hills, sbor CASD v Templetonu, Kalifornie. On a jeho žena Leah jsou manželé už sedm roků a mluví o obnově a modlitebních potřebách. Chcete si přečíst více o osobních svědectvích kazatele Zaca.)

Modlitební Zaměření

Zeptala jsem se anděla, proč tady nebylo více víry a moci (v adventistické církvi)… On řekl: „Vzdalujete se od Boží ruky příliš brzy. Vysílejte své prosby k trůnu a čekejte s pevnou vírou. Zaslíbení jsou jistá. Věřte, že obdržíte to, o co jste žádali, budete to mít.“ Potom mi bylo poukázáno na Elijáše. On měl takový zápal, jaký máme my, a modlil se opravdově. Jeho víra obstála ve zkoušce. Sedmkrát se k Pánu modlil, a až naposledy uviděl obláček. Viděla jsem, že jsme zapochybovali jistým zaslíbením, a ranili Spasitele nedostatkem naší víry.“ (Rané spisy, s. 73) /zdůraznění textu přidala Církev adventistů/

1.      Modli se, aby to, „co mohlo být“ v roce 1901, se stalo v roce 2015, a tak se urychlil Ježíšův návrat.

2.      Modli se, aby Duch svatý opravdově vedl každý aspekt programu setkání Generální konference, a aby mezi námi zaznělo mnoho modliteb, obsahujících vyznání, pokoru, smíření, nesobeckou službu a zaměření na misii, pro všechny účastníky, zejména vedoucí.

3.      Modli se za celkové dynamické hodnocení a duchovní nadšení pro misii v církvi, aby tím byla nahrazena jiná témata diskuze.

4.      Modli se, aby Bůh naplnil Alamodome Jeho přítomností, a aby lidé pocítili vliv Ducha svatého, jakmile vstoupí do dveří.

5.      Modli se, aby nadcházející setkání Generální konference bylo zvratným momentem v historii církve.

6.      Modli se za ty, kdo nyní pomáhají v zákulisí, při plánování a logistice na setkání GC v San Antoniu.

7.      Modli se za personál v hotelech v San Antoniu, aby byla jejich srdce dotknuta životy mnoha Adventistů sedmého dne během GC setkání.

8.      Modli se za vylití Duch svatého na Alberta Gulfana (prezidenta Jihoasijsko-pacifické divize), na Barry Olivera (prezidenta Jihopacifické divize) a na všechny prezidenty unií, konferencí a misií v jejich divizích.

9.      Modli se za iniciativu Misie ve městech, která se koná po celém světě a přivádí milióny lidí ke Kristu.

10.  Modli se za sjednocení evangelizačních a jiných svědeckých aktivit každého muže, ženy i dítěte Adventistů sedmého dne po celém světě, aby byli posíleni mocí Ducha svatého a podrobili se Jeho vedení ve svých životech.

počítadlo.abz.cz