26.Den – Neděle, 19. dubna 2015

Lekce z mého domu rostlin

Biblický text k zamyšlení: Jan 15: 1-5
Klíčový verš: "Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, ani vy, leč zůstanete ve mně "John 15: 4.

Není to tak dávno, jsem seděl ve svém obývacím pokoji, díval se na špičky některých listů na jedné z mých rostlin. Všiml jsem si, že některé z těchto listů začali vadnout a zhnědnout, vzhledem k tomu, že nebyly tak pevně připojeny ke stopce.

Když jsem se podíval na listy, Bůh začal se mnou mluvit. Uvědomil jsem si, jak se v době mé vlastní duchovní život začíná zničující a hnědnutí stejně.

V knize Jana je nám řečeno: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti: Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic" (J 15: 4,5).

Ano, stejně jako listy musí zůstat spojeny s dříkem a udržovat život kořenového systému rostliny, i já, musím mít totéž každodenní spojení se svým nebeským Otcem. Musím každý den čerpat z jeho pramene života, takže já zůstanu naživu a budu produkovat dobré ovoce.

Je zajímavé, že když je list první odpojen od kořenového systému, stále vypadá živý na malou chvíli. Ale to nakonec zemře. Není cesty procesu jak ho oživit. U nás jako křesťanů je to podobné s jedním rozdílem. Když jsme odpojeni od Krista, můžeme vypadat živí i chvíli potom co se odpojíme a chřadneme a umíráme bez Krista. Nicméně, můžeme vždy být znovu připojeni a být oživeni. Bůh může udělat zázrak a přivést nás zpět k životu! Jak se to dělá? Stačí jen jedna modlitba.

Ellen White píše: "Modlitba je dechem duše. Je to tajemství duchovní síly. Žádné jiné prostředky milosti, může být nahrazen a zdraví duše zachována. Modlitba přináší srdce do bezprostředního kontaktu s pramen života, a posiluje šlachy a svaly na náboženské zkušenosti. Zanedbávání výkon modlitby, nebo se zapojit do modlitby křečovitě, tu a tam, jak se zdá výhodné, a ztratíte kontrolu nad Boží "(Zprávy pro mladé lidi, s. 249).

Děkuji Bohu, že i při začnu chřadnout a hnědnout, On je tam vždy připraven mě oživit. Jen se musím obrátit se k němu v modlitbě!

Modlitba ze srdce:

Vážený Nebeský Otče, někdy se odpojíme a myslíme si, že můžeme pracovat z vlastní síly. Zapeomínáme, že potřebujeme "pramen života", které jen Ty můžeš poskytnout. Prosím, změň Naše srdce Pane, že si můžeme přát zůstat v tobě stejně, jako odnož zůstává ve vinné révě. Také, jak budeme pokračovat se modlit za naši církev, žádáme tě, abys nám pomohl lidi naučit, co to znamená zůstat ve spojení s Tebou osobně. My víme, že nejsme zachráněni jako církev, nebo ve skupině, jsme zachráněni a oživeni individuálně. Tak nám pomáhej každý den trávit čas u tvých nohou v modlitbě, abys nás mohl naplnit Svatým Duchem na nás v hojnosti. V Ježíšově jménu se modlíme, Amen.

Modlitební Zaměření

počítadlo.abz.cz