17. Den - Pátek 10.4.2015

Tvé slovo jsem jsem ukryl ve svém srdci

Biblický text pro dnešní uvažování je Žalm 119: 9-11
Klíčový verš: "Tvé slovo, jsem ukryl ve svém srdci, abych proti Tobě nehřešil. Ž 119: 11


Mám problém, že se snadno urazím, když mi někdo řekne něco, co se mi nelíbí, nebo když kritizuje něco, co jsem udělala. Nějakou dobu poté trucuji. "Proč mi to řekl?" nebo "Proč si nehledí svých věcí a plete se do mě?" Bývala jsem zklamaná. Ale jak Bůh pomalu měnil mé srdce skrze studium a moc pravidelného času nad Biblí, začala jsem vítat kritiku pozitivně, i když boří moji hrdost.
Rozdíl způsobily dva klíčové verše, které mi pomohly získat nadhled. Stále mě i dnes drží ve správném nasměrování.
První verš je, Žalm 119: 71, který říká: "Bylo mi to k dobru, že jsem pobyl v trápení, naučil jsem se Tvým ustanovením ." Wow! V této pasáži jsem jasně viděla, že Bůh dopouští utrpení, a možná dokonce i slova kritiky od ostatních, což nám pomáhá růst v charakteru a přiblížit se k Němu. Chtěla jsem růst, tak jsem si uvědomila, že je to možná dobré prožívat tato zranění “ega”.
Druhý verš, který skutečně ovlivnil mé myšlení je ve stejné kapitole, Žalm 119: 165 a jednoduše říká: "Hojný pokoj mají ti, kteří milují Tvůj zákon. O nic neklopýtnou."
Když jsem to poprvé četla, pomyslela jsem si: "O Nic! To myslíš vážně, že o nic neklopýtnu?" Bylo těžké tomu uvěřit.
Nyní si opakuji tuto pasáž každou chvíli a přesvědčila mě, že když budu spojená s Bohem a Jeho Zákonem (Jeho Slovem), nebudu se urážet, ničím, co se mi stane, nebo kolem mě stane. Samozřejmě, neříkám, že jsem se už nikdy neurazila, ale když jsem v pokušení nadávat, nebo si stěžovat, nebo když se zdá že se zkoušky násobí, připomenu si tyto pasáže, a doslova mi podráždění mizí. To je krása a síla Slova. Dokáže měnit naše myšlenky!
Ellen White píše: "Mohli bychom zavřít dveře k mnoha pokušením, kdybychom se učili zpaměti pasáže Písma. Pojďme zatarasit cestou k satanovým svodům pomocí "Je psáno". (Víra,kterou žiji, s.8). Ano, věřím, že je důležité být duchovně pevný. To dokáže učení Božího slova v našem srdci. Pokud Boží slovo zůstane v našem srdci, satan nemůže převzít kontrolu nad naší myslí.
Žalm 119: 11 říká: "Tvé slovo, jsem ukryl v mém srdci, abych proti Tobě nehřešil."

 

Modlitba ze srdce:

Draný Nebeský Otče, nauč nás budovat pevné základy na Tvém slově.
Nauč nás, jak se spolehnout na Tvé slovo v našem srdci a aplikovat ho prakticky v každodenním životě. Nauč nás, jak posílit svou mysl před útoky nepřítele tím, že mu řekneme: "Je psáno." Tvé slovo je moc! A když vše ostatní selže v tomto životě, Tvé slovo zůstane. Tak nám Pane pomoz. Pomoz nám individuálně a jako církvi, aby byla silná se zapuštěnými kořeny ve Tvém Živém Slově. Amen!
Melody Mason (autorka knihy: Zkus požádat o více - Božské klíče k odpovědi na modlitby, organizátorka 100 dní modliteb. Je z Arkansasu, ale v současné době žije v Silver Spring, Maryland).

Modlitební Zaměření

 

počítadlo.abz.cz