14. Den - úterý 7. 4. 2015

Čo určuje tvoju pravdu a realitu?

Biblická pasáž pre meditáciu: 2 Tim 3:15-17

Kľúčový verš: Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti. (2 Tim 3:16)

Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu. (Ján 5:28-29)

Ak si vyrastal v adventistickej rodine tak vyššie uvedená pasáž Písma nemusela byť pre teba tou čo ti zmenila život. Ale v mojom prípade to tak bolo, keď som to objavila.

Vidíš, keď som vyrastala tak som bola učená, že keď ľudia zomrú idú do očistca, eventuélne do neba alebo pekla. Ale keď môj otec zomrel, hovorila som s kňazom katolíckej cirkvi. Bola som upozornená, že vzhľadom na to, že môj otec spáchal samovraždu, tak by mal ísť rovno do pekla…. A ja som verila svojmu kňazovi.

Avšak, keď som neskôr študovala Bibliu zo svojimi adventistickými priateľmi, dozvedela som sa pravdu o pekle, nebi a o večnom ohni. Keď som si toto uvedomila, moja viera v milujúceho a spravodlivého Boha bola obnovená, keď som si uvedomila ako veľmi potrebujem stáť na Božom slove a nie sa spoliehať na to čo hovorí človek. Akú útechu mi prinieslo toto nové pochopenie Pána Boha.

Vašu mylnú predstava o Bohu a jeho charaktere nemusí vytvárať večne horiace peklo, ako to bolo v mojom prípade, ale možno niečo iné, čo sa stalo vo vašom živote, niečo čomu nerozumiete. Možno je to nevysvetliteľná strata, choroba, alebo neúspech v podnikaní. Alebo možno, že je to doktrína v Písme, ktorej tak celkom nechápeme. Avšak odpovede, ktoré nám chýbajú, sú v Božom slove.

V mocnej knihe Veľký spor veko, sme sa naučili:
Bůh však bude mít na zemi lid, který přijal Bibli a pouze Bibli za měřítko každého učení a za základ všech reforem. Názory vzdělanců, vědecké teorie, vyznání víry a rozhodnutí církevních sněmů, která jsou tak početná a rozmanitá, jak početné a odlišné jsou církve, hlas většiny - nic z toho a ani všechno dohromady nemůžeme pokládat za důkaz pro nebo proti kterémukoli článku víry. Dříve než přijmeme nějaké učení nebo zásadu, musíme jako důkaz požadovat jasný výrok: „Toto praví Panovník Hospodin.“

Satan se stále snaží upoutat pozornost na člověka místo na Boha. Vede lidi, aby vzhlíželi k biskupům, k duchovním, k profesorům teologie jako ke svým vůdcům, místo toho, aby studovali Písmo a sami se seznámili se svými povinnostmi. Když pak ovládne mysl oněch vůdců, může si s masami dělat, co chce (z org. s. 595)

Biblia nám hovorí: Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. (2 Tim 3:16-17)

Otázka teda znie, kde nájdeme našu pravdu ? Kde nájdeme našu realitu ? Poznáme ju od našich susedov, priateľov ? Od našich kňazov alebo pastorov alebo z Písma ?

Modlitební výzva ze srdce

Drahý nebeský Otec, ďakujeme ti, že si dobrý a spravodlivý Boh. Ďakujeme ti, že nedovolíš aby sme boli unášaní každý závanom učenia. Dal si nás svoje Slovo. Máme isté základy. Pomôž nás stáť na tvojom Slove a daj aby sme sa opäť stali ľudmi jedinej knih. Ľudmi, ktorí budú  stáť jedine a jedine na Biblii. Nezáležiac na tom čo sa deje okolo nás alebo ako sa cítime. Pomôž nám, aby sme boli zakorenení v tvojom Slove. Amen.

Kate Taylor

Kate pracuje na plný úväzok pre vládne agentúry v Kansase, ale jej skutočné srdce a vášeň patrí službe. Je modlitebným lídrom, rovnako ako aj jeden z členov vo vedúcom týme, 100 dňov modlitieb.

Modlitební Zaměření

 1. Modlite sa za hojné vyliatie Ducha Svätého na tomto zasadaní Generálnej konferencie , aby bolo všetkým jasné, že Boh pracuje vo svojej cirkvi
 2. Modlite sa, aby keď budú ľudia opúšťať zasadanie GK, namiesto sporných diskusií a rozhovoroch o biznise chválili Boha za dielo, ktoré koná. Rovnako dobre ako v ich vlastných srdciach a životoch
 3. Modlite sa, aby všetci boli odovzdaní do Božej vôle a vrúcne sa modlili za to, aby bola uskutočnená Božia vôľa.
 4. Modlite sa, aby Boží Duch viedol diskusie a rozhodnutia týkajúce sa zložitých otázok na programe rokovania, vrátane: Vieru vo stvorenie, ordinácia žien, politické a cirkevné otázky atď.
 5. Modlite sa, aby špeciálne časy modlitieb na zasadnutiach boli zmysluplné a prospešné pre všetkých prítomných.
 6.  Modlite sa za mládež a dorast, ktorí budú v účastní na zasadnutiach GK, aby uvideli Ježiša zobrazeného v živote našich vodcov a aby viac poznali Ježiša a nasledovali ho.
 7. Modlite sa za ochranu a zdravie delegátov a lídrov, aby sa mohli pripraviť na cestu do San Antónia.
 8. Modlite sa za vyliatie neskorého dažďa na Inter-Európsku divíziu a Stredo -Východnú a Severo - Africkú úniu a na ich delegátov, ktorí budú činiť rozhodnutia na GK (2015).
  Boh pozná všetkých podľa mena :)
 9. Modlite sa za našich miestnych pastorov a cirkevných lídrov, aby mohol Duch Svätý zostúpiť na nich a umocniť ich, v ich úlohách.
 10. Modlite sa za väčšiu účasť a odhodlanie v evanjelizácii všetkými cirkevnými inštitúciami, aby mohli podporiť pokračujúce misijné dielo cirkvi. 
počítadlo.abz.cz