10. den – Pátek, 3. dubna 2015

Konečně jsem našel svůj opravdový domov!

Nevyrůstal jsem v křesťanském domově. Narodil jsem se v bývalém sovětském svazu a do Německa jsem se přestěhoval, když mi bylo 8 let.

Nebylo to tak až do té doby, kdy se o několik let později moje sestra a matka začali zajímat o křesťanství a sdíleli se mnou nějaké biblické příběhy. Díky jejich vlivu jsem začal navštěvovat nezávislou protestantskou církev.

Bůh mi ukazoval, že potřebuji dát do pořádku svůj život s ním a vyznat mnoho špatností, které jsem spáchal vůči ostatním. Ale kvůli mé hrdosti jsem nemohl dosáhnout celkového vítězství. Smutné je, že jako důsledek toho, jeden hýčkaný hřích vedl k druhému a po letech jsem byl stále daleko od Boha. Navštěvoval jsem kluby, diskotéky, pil jsem a žil divoký život.  

Naštěstí to se mnou Bůh nevzdal. Moje matka i ostatní se za mě modlili a Boží hlas mi stále říkal: „Ty sem nepatříš.“ Úžasné, stále jsem měl tu touhu být blíže Bohu, ale protože jsem předtím selhal v mých pokusech žít pro něho a dát svůj život do pořádku, měl jsem pocit, jako by to bylo beznadějné. 

Avšak moje žízeň po Živé vodě stále rostla. Jedné noci jsem řekl svému blízkému příteli, že už nemám chuť se dál opíjet. Potom jsem přestal navštěvovat kluby a začal dělat zásadní změny ve svém životě tak, jak mě vedl Bůh.

Zanedlouho potom jsem začal sledovat adventistické vysílání online a zcela jsem propadnul zvukovým zprávám, které zde byly prezentovány. Pomyslel jsem si: „To musí být pravda!“

Jednoho dne jsem sledoval prezentaci, kde kazatel vyzýval k tomu, abychom odložili svět stranou a odevzdali vše Bohu. Byl jsem usvědčen, že ten světský život, který jsem přijal, mě odvádí od Boha. A tak, právě tehdy a tam, v mé ložnici, když kazatel pronášel výzvu, jsem se rozhodl.

“Bože,” modlil jsem se. “Ty jsi stvořil nebe a zemi a můžeš mi dát nové srdce!”

A víte co? On mi ho dal! Pomohl mi začít nový život, který bych za nic na světě nevyměnil. Také mi pomohl překonat mou pýchu a dát věci do pořádku s těmi, vůči kterým jsem se provinil. 

Lidé často říkají, “Domov je tam, kde je srdce!” Když přemýšlím o slovech apoštola Petra “Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.” (Jan 6:68), nemohl jsem už více souhlasit. Neexistuje žádné místo, kam bych mohl jít, než k Ježíši Kristu, svému Pánu. On má mé srdce a je mým domovem nyní i navěky.

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý nebeský Otče, děkuji Ti za dar věčného života. Děkuji Ti, že jsi útočištěm a štítem a pravým domovem pro nás všechny. Pomoz nám, abychom již déle nekráčeli v duchovním kompromisu. Pomoz nám, abychom se již nezdráhali následovat naše přesvědčení. Pomoz nám neholdovat ani jednomu hýčkanému hříchu, neboť vím, že Tě to znovu zraňuje. My nechceme jen, aby si přišel a přebýval zde s námi, ale chceme jít domů, do našeho opravdového domova v nebesích. Připrav nás pro Svůj brzký příchod! Amen.

Roman Ril

(Společně se svou ženou Ralucou autor materiálů pro 10 dnů modliteb 2015-16. On a jeho žena slouží Pánu jako misionáři v Německu.)

Modlitební Zaměření

1.      Modleme se za hojné vylití pozdního deště na naší církev, tak abychom mohli být zmocněni k zasažení celého světa jako učedníci po Letnicích.

2.      Modleme se, aby (každý z nás) všichni delegáti a účastníci na GK chodili každý den osobně s Kristem a nedovolili, aby zaneprázdněnost vytěsnila náš čas s Bohem, a to i během GK zasedání.

3.      Modleme se za jasné myšlení a soustředění delegátů na důležitých jednáních a při rozhodování.

4.      Modleme se, aby zde nedošlo k žádné manipulaci programu nebo jednotlivých bodů jednání, ale aby Boží Duch a láska a jednota zvítězili i mezi konfliktními osobními názory.

5.      Modleme se za anděly, aby byli mezi námi a ozvali se na zasedáních v případě potřeby.

6.      Modleme se za programy pro mládež a děti, které by pomohly našim mladým lidem prožívat bližší chození s Kristem.

7.      Modleme se za pracovníky ve městě San Antonio, aby se životy mnoha adventistů sedmého dne na zasedání GK dotkly jejich srdcí.

8.      Modleme se za zvláštní vylití Ducha svatého na vedení WAD (Východo-centrální africké divize): Gilbert Wari, Onaolapo Ajibade, Emmanuel Manu a jejich tým.

9.      Modleme se za misijní iniciativy ve městech po celé WAD (Východo-centrální africké divizi).

10.  Modleme se za zvýšený důraz na působení malých skupinek, aby se všichni členové podíleli na vydávání osobního svědectví a hlásání Boží velké pravdy v těchto posledních dnech. 

počítadlo.abz.cz