Dny Modliteb

18. Den – sobota 11. dubna 2015

Více než sobotní kázání Biblická pasáž k meditaci: Jakub 1:21-27 Klíčový verš: “Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.” Jakub 1:22 ČSP Jako mladá matka jsem se naučila na základě těžkých životních zážitků to, že je to čtení Bible, díky kterému jsem si...

17. Den - Pátek 10.4.2015

Tvé slovo jsem jsem ukryl ve svém srdci Biblický text pro dnešní uvažování je Žalm 119: 9-11 Klíčový verš: "Tvé slovo, jsem ukryl ve svém srdci, abych proti Tobě nehřešil. Ž 119: 11 Mám problém, že se snadno urazím, když mi někdo řekne něco, co se mi nelíbí, nebo když kritizuje něco, co jsem...

16. Den - Čtvrtek, 9. dubna 2015

Nepanikař! Nestresuj! Má tě ve Svých rukou! Biblický text pro rozjímání: Iz 49,14-16 Základní verš: Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. (Iz 49,16; ČEP) Dnes se můj rozvrh změnil. Musela jsem zavolat do práce, že mi není dobře a byla jsem tak pohlcena myšlenkami na to,...

15. Den – středa – 8. dubna 2015

Jeho Slovo tvoří a přetváří Biblické verše k zamyšlení: Jan 1,1-13 Základní verš: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.” (Jan 1,12) Bůh nám ve své prozřetelnosti dal své Slovo, které se vztahuje na všechny okolnosti života. Na začátku Bible se píše, jak...

14. Den - úterý 7. 4. 2015

Čo určuje tvoju pravdu a realitu? Biblická pasáž pre meditáciu: 2 Tim 3:15-17 Kľúčový verš: Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti. (2 Tim 3:16) Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí...

13. Den - pondělí 6. 4. 2015

Boží Slovo: Náš klíč k duchovní upevnění Biblický text k zamyšlení: Ef. 6: 10-18 Klíčový verš: „ Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží." Ef. 6:17 Izajáš 58:12, říká: "Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá...

12. Den – neděle, 5. dubna 2015

Sázení semen oživení Biblický text k rozjímání: 1. Petrova 1,22-25 Klíčový verš: “Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.“ 1. Petrova 1,23 Musím být upřímný. Někdy si nepřipadám nějak zvlášť duchovně...

11. Den – Sobota 4. dubna 2015

Zaměření zamyšlení: Bible v praktickém životě Biblický text pro zamyšlení: Jan 15,1-8 Klíčový verš: „Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.“ Jan 15,7 Požehnanou sobotu modlitební bojovníci! Prvních 10 dnů se naše zamyšlení...

10. den – Pátek, 3. dubna 2015

Konečně jsem našel svůj opravdový domov! Nevyrůstal jsem v křesťanském domově. Narodil jsem se v bývalém sovětském svazu a do Německa jsem se přestěhoval, když mi bylo 8 let. Nebylo to tak až do té doby, kdy se o několik let později moje sestra a matka začali zajímat o křesťanství a...
počítadlo.abz.cz