Dny Modliteb

28. Den – úterý 21. dubna 2015

Odvaha žádat mnohem více! Biblická pasáž k uvažování: Efezkým 3:14-21 Klíčový biblický verš: “Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet.” Ef. 3:20, ČSP Alexandr Veliký byl mocným dobyvatelem a králem, a i přesto,...

27. Den – Pondělí, 20. dubna 2015

Den 27 – Pondělí, 20. dubna   Duchovní “posilování” Biblická pasáž k uvažování: Jeremiáš 29:10-14 Klíčový verš: “Budete mě hledat a naleznete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem.” Jer. 29:13 "Měli jste vidět Nátana* před seminářem!” říkal jednou Bobby o našem společném příteli –...

26.Den – Neděle, 19. dubna 2015

Lekce z mého domu rostlin Biblický text k zamyšlení: Jan 15: 1-5 Klíčový verš: "Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, ani vy, leč zůstanete ve mně "John 15: 4. Není to tak dávno, jsem seděl ve svém obývacím pokoji, díval se na špičky...

25. Den – sobota - 18. dubna 2015

Učit se být jako Enoch Biblické verše k zamyšlení: Genesis 5,21-24 Základní biblický verš: „I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.” (Gen. 5,24) Moji ženu a mě vždycky potěší procházka po jídle. Děkujeme za krásnou přírodu, která obklopuje náš domov a za čerstvý vzduch, který...

24.Den – Pátek – 17 Duben 2015

Ako pôst a modlitba zmenili môj život Biblická pasáž pre rozjímanie: Mat: 6: 16-18 Hlavný verš:  Ale ty, keď sa postíš, pomaž svoju hlavu a svoju tvár umy (Mat 6:17) Bolo to presne pred dvoma rokmi keď som stála proti veľmi dôležitému životnému rozhodnutiu. V skutočnosti to bolo úplne...

23.Den – Čtvrtek – 16 Duben 2015

Jenže já necítím chuť se modlit Biblický text k zamyšlení: Jan 20: 24-29 Klíčový verš: "Ježíš mu řekl: Tomáši, protože jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a přesto uvěřili." Jan 20:29 Někdy je tou nejtěžší částí modlitby právě začátek! "Jenže já zrovna teď necítím, že bych...

22.Den – středa, 15. dubna 2015

Nauč mě se modlit! Biblický text k zamyšlení: Lukáš 11,1-8 Klíčový verš: „A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky´.” Lukáš 11,1 Kdybych byl jedním z Ježíšových učedníků během jeho...

21. Den – úterý 14. dubna 2015

  Oživení modliteb Biblický text pro zamyšlení: Jóel 2,12-14 Klíčový verš: „Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.“ Jóel 2,12 V biblické knize Jóel je nám dán pokyn, abychom shromáždili lid ostatků, aby se modlil, postil, a...

20. den – Pondělí – 13. dubna 2015

Nebeská strava Biblická pasáž k zamyšlení: Ž 34,6-9 Klíčový verš: “Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.” Ž 34,8 “Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým.” (Př 27,7). Neexistuje nic lepšího, co by mě udrželo...
počítadlo.abz.cz