Dny Modliteb

37. Den – Čtvrtek - 30. Duben 2015

Dát si Boží Království na první místo Biblická pasáž: Matouš 6:33, 34 Klíčový Verš: “Ale hledejte nejprve Království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.” Mat 6:33 Trávila jsem mnoho času studiem autismu, zlepšením mých diagnosticých schopností, navrhováním intervencí...

36. Den - Středa - 29. Duben 2015

Nesahej na můj talíř! Biblická pasáž pro rozjímání: 1. Korintským 6,12-20 Klíčový verš: “Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.” 1. Kor 6,...

35. Den – Úterý, 28. Duben, 2015

Svoboda odpuštění Biblická pasáž: Kolosenským 3:12-17 Klíčový Verš: “Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. ” Kol 3:13 Před pár měsíci jsem při svém studiu Bible s mou Adventistickou kamarádkou cítila, že mě Pán...

34. Den – Pondělí- 27. dubna 2015

Milujúci spolukresťania: Biblická pasáž pre rozjímanie: Luk 10:25-27 Kľučový verš: A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. (Luk 10:27) Niekto by sa mohol...

33. Den – Neděle – 26. Duben 2015

Láska je Mocí Biblická pasáž k přemýšlení: 1 Kor 13:1-13 Klíčový Verš: “Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.” 1 Kor 13:2, ČEP Když jsem začal své stadium na ASD...

32.Den - Sobota - 25. dubna 2015

Vždycky v lásce Biblický text k zamyšlení: 1. Janova 4,7-11 Klíčový verš: „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ 1. Janova 4,7.8 Nikdy mě nepřestalo udivovat, jak často...

31.Den – Pátek 24. dubna 2015

Posvěcení přináší ovoce Biblický text k zamyšlení: Galatským 5,22-26 Klíčový verš: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není zákon.“ Galatským 5,22.23 Modlíme se, abyste byli požehnaní na této cestě modliteb...

30. Den – čtvrtek – 23. dubna 2015

Náš Ježíš uniká Biblické verše k zamyšlení: Lukáš 4,42-5,16 Základní verš: „On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil” (Lukáš 5,16). Stalo se vám už někdy, že jste se ocitli na konci vaší dovolené a zjistili jste, že jste více unavení, než jste byli na jejím začátku? Pamatuji se na mé...

Den 29 – středa, 22. dubna 2015

Síla matčiny modlitby! Biblické verše k zamyšlení: Žalm 118,14-18 Základní biblický verš: „Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.” (Žalm 118:17) Byl prosinec 2003. Pamatuji si to jako včera. Ležela jsem na nemocniční posteli a cítila jsem se jako na konci svého...
počítadlo.abz.cz