Dny Modliteb

46.Den – sobota, 9. května 2015

Podívaná světu Biblický verš k zamyšlení: 1 Kor. 4,6-13 Základní verš: „Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem." (1 Kor. 4,9) Když přemýšlíme o podávání svědectví, většina z nás pomyslí na určitou...

45. Den – pátek – 8. května 2015

Nepatrný svědek Pasáž z Bible pro meditaci: Kaz. 3:9-15 Klíčový verš: "on sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce." Kaz. 3:11 (B...

44. Den – Čvrtek - 7. květen 2015

Byť misionárom najprv v domove. Biblická pasáž na rozjímanie: Ž 101:1-8 Kľúčový verš: Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome. (Ž 101:2) Vždycky som chcela byť misionárka, už ako malé dievča. Moji starí...

43. Den – Středa - 6. květen 2015

Jsem Saul…Pane učiň mě Pavlem! Biblická pasáž k uvažování: Skutky 22:1-16 Klíčový Verš: “ On mi řekl: `Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a...

42. Den – Úterý - 5. května 2015

Jak budu chutnat? / Jakou budu mít chuť? Biblický text k přemýšlení: Matouš 5,1-14 Klíčový verš: „Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena.“ Matouš 5,13 „Jsi Adventista?“ zeptal se mě vůdce partičky....

41. Den – Pondělí 4. května 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Učednictví a svědectví Biblický text k zamyšlení: 1. Petr 3,13-17 Klíčový verš: „Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích svých. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní“...

40. Den – neděle - 3. května 2015

Objevování nebeského vína Biblický text k zamyšlení: Jan 15,1-12 Klíčový verš: “A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem.” (Efezským 5,18) Během střední školy jsem prožíval mnoho bojů. Začal jsem pít, protože jsem chtěl být šťastný. Chtěl jsem být v pohodě....

39. Den – Sobota - 2. května 2015

Objevení opravdové radosti Biblický text k zamyšlení: Žalm 16,8-11 Klíčový verš: “Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.” Žalm 16,11 Už jsi někdy viděl křesťany, kteří se zdáli být neustále smutní? Ztěží se smějí a zatímco vyznávají, že...

38. Den – Pátek, 1.Května 2015

Klid nad každou bouří  Biblická pasáž k uvažování: Izaiáš 26,1-6 Klíčový verš:  “Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje.” Izaiáš 26,3, ČSP Hudson Taylor je jeden z prvních průkopníků vnitročínské misie a sloužil po léta jako misionář,...
počítadlo.abz.cz