Dny Modliteb

55. Den Pondělí - 18.Května 2015

Kristova metoda je klíčem Pasáž Bible pro meditaci: Lukáš 9:1-6 Klíčový verš: "a poslal je hlásat Boží království a léčit nemocné." Lukáš 9:2 Od té doby co jsem...

54. Den Neděle - 17.Května 2015

  Povolaný za Zdravotného misionára. Biblická pasáž pre rozjímanie: Iz 52:7-10 Kľučový verš: Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Bôh kraľuje! (Iz 52:7) Už ste niekedy...

53.Den – Sobota, 16. květen, 2015

Bůh zaslíbil! Biblický text pro zamyšlení: Řím. 4:13-21 Klíčový Verš: „Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“ Řím. 4:20,21 Už jsi někdy dal slib, který jsi zamýšlel dodržet, ale „život“ to pak nějak zaonačil...

52. Den – pátek, 15. květen 2015

Milovat znamená být zranitelný Biblický text k přemýšlení: Jan 15,9-17 Klíčový verš: „To přikazuji vám, abyste se milovali vespolek.“ Jan 15,17 Nedávno jsem narazila na hlubokou myšlenku C. S. Lewise, která mi příhodně ukazuje jistý koncept lásky. „Milovat samo o sobě znamená být zranitelný. Miluj...

51. Den – Čtvrtek 14. května

Nové téma pro dalších 10 dní: Láska ke ztraceným Biblický text k zamyšlení: Lukáš 19,1-10 Klíčový verš: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.” Lukáš 19,10 Zacheus možná nežil tak, jak by měl, ale jednu věc udělal správně. Zoufale toužil uvidět Ježíše, a byl ochotný...

50. Den – Středa, 13. května, 2015

Jsem moudřejší než Ježíš? Biblický text k zamyšlení: Lukáš 6,12-19 Klíčový verš: “Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě Bohu. Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které take pojmenoval apoštoly.” Lukáš 6,12.13 Ježíš stál...

D49. den – Úterý, 12. května 2015

Velké poslání a velké zanedbání Biblický text k zamyšlení: Lukáš 24,44-49 Klíčový verš: “A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.” Lukáš 24,49 V Matoušovi 28 nacházíme velké poslání, poslání, pro které nespočetné miliony...

48. Den – Pondělí, 11. května, 2015

Nejvíce záleží na tom, co je uvnitř! Biblická pasáž k uvažování: Žalm 19:8-15 Klíčový verš:  “Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!.” Žalm 19:15, ČSP Znovu a znovu se modlím za to, abych kdekoliv jdu, ve mně druzí viděli...

47. Den – neděle, 10. května 2015

Svítit více způsoby než jedním! Biblické verše k zamyšlení: Žalm 37,23-27 Základní verš: „Hospodin činí muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě krok.“ (Žalm 37,23) Moje snoubenka a já jsme se měli brzy brát. Naše rodiny již přijely do města. Přípravy byly v plném proudu. Dny se zdály,...
počítadlo.abz.cz