Dny Modliteb

64.Den – středa, 27. května, 2015

Volání pro pokorné hledající srdce Biblický verš k zamyšlení: 2. Paralipomenon 7,12-18 Základní verš: „…a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím...

63.Den – úterý, 26. května 2015

Den, kdy jsem veřejně připustila moje selhání Biblické verše k zamyšlení: Jakub 5,13-18 Základní verš:  „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.” (Jakub 5,16) Nikdy nezapomenu na období před několika...

62.Den – pondělí, 25. květen 2015

Nejvíce pokorná práce Biblický text k přemýšlení: Lukáš 10, 39-42 Klíčový verš: „jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.“ Lukáš 10,42 Často se mračíme nad skutečností, že Marie nedokázala přestat s tím, co dělala, aby strávila kvalitní čas u Ježíšových...

61. Den – NEDĚLE 24. května 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Pokora a odpuštění Biblický text k zamyšlení: Jakub 4,7-12 Klíčový verš: „Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.” Jakub 4,10 V roce 1901 se církev adventistů sedmého dne začala rychle rozrůstat. S tím, jak dílo postupovalo kupředu, se děly velké věci na...

60. den – Sobota, 23. květen 2015

Nechtěje, aby někdo zahynul! Biblický text k zamyšlení: 2.Pt 3,1-13 Klíčový verš: “Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.” 2.Pt 3,9 “Proč, Bože?” Křičel jsem na modlitbě, když...

59. den – Pátek, 22. květen 2015

Modlit se jako John Knox Biblický text k zamyšlení: Gn 32,22-30 Klíčový verš:  “Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš.” Gn 32,27 Před pár lety jsem vedla setkání v modlitební místnosti na kongresu mládeže v Německu. Setkání se zúčastnilo přes 1600 mladých lidí, ale nevypadalo to, že by mnoho z...

58. Den – Čtvrtek, 21. května, 2015

Síla vytrvalé modlitby! Biblická pasáž k uvažování: Matouš 18:18-20 Klíčový verš: “Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích.” Matouš 18:19, ČSP Nikdy nezapomenu na to, když mi zavolala moje kamarádka...

57.Den – středa, 20. května 2015

Trápit se za duše Biblický text k zamyšlení: Exodus 32,30-34 Klíčový verš: „Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře, jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou jsi napsal.“ Exodus 32, 32 Jsem ochotný trpět, aby někdo jiný mohl najít spasení? Jsem ochotný zemřít, aby byla nějaká jiná duše...

56. den – Úterý, 19. května, 2015

Povoláni od nejnepatrnějšího k službě nejposlednějšímu Biblický text k zamyšlení: Matouš 25,31-40 Klíčový verš: “Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.” Matouš 25,40 ČSP Pán Ježíš nám zřetelně v Matouši 27:19 říká,...
počítadlo.abz.cz