3.Den - Pá 27. března 2015

Objevování Toho, kdo vyplní naši prázdnotu

"Vím, komu jsem uvěřila," bylo mezi posledními slovy, které Ellen Whiteová vyslovila několik dní před svou smrtí. Děkuji Bohu, že teď mohu říci totéž. Nicméně, to nebylo to takhle vždycky.

Vyrůstala jsem jako katolička a často jsem se snažila pochopit smysl věcí, které jsme se učili v katechismu v neděli. Bůh nebyl můj osobní Přítel, ale vzdálená, rezervovaná Bytost tam někde ve vesmíru.

Když jsem se ptala, na to, co jsem se učila, bylo mi řečeno, že když jsem "dobrá katolička", nebudu klást otázky, ale jen věřit. Tak jsem pokračovala v tom, co mi nařídili. Týden co týden a rok co rok jsem se zúčastňovala mše, zpovědi a pokání, a dělala to nejlepší, jako poslušné děvče.

  A to dokud náhle nezemřel můj otec. Bylo mi sedmnáct. Zdevastovaná a rozzlobená, utíkala jsem od Boha a čehokoliv duchovního, a začala žít divoký život. Ale to nebyl konec, protože Bůh měl pro ně plán.

 Jer 29:11-13  „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“

Konečně po letech, kdy jsem se snažila zaplnit prázdnotu ve svém srdci věcmi světa, Bůh se dotkl mého srdce a přitáhl mě k sobě prostřednictvím studia Bible u adventistů sedmého dne.

Když jsem studovala o Ježíši, 10 přikázáních a příběhu velkého sporu, nesmírně se mě to dotklo. Věděla jsem, že jsem našla to, co může zaplnit prázdnotu mého života a srdce. Nebyla to jen teorie, nebo soubor pravidel, které bych musela následovat, byla to Osoba! Byl to úzký vztah s Králem vesmíru, Ježíšem Kristem.

Samozřejmě, že to byla oběť následovat Ježíše a pravdy, které jsem se dozvěděla. Moje katolická rodina mi nerozuměla, a často mě tvrdě kritizovala za nový životní styl a rozhodnutí uctívat Boha, které jsem udělala. Ale Bůh mi dal pokoj skrze své slovo, a když jsem na Něj volala, On vždy vyslyšel mé zoufalé prosby.

V současné době je moje matka stále oddanou katoličkou. Přesto mi přeje "Požehnanou sobotu" a respektuje mé chození s Bohem. Vidí pokoj, který mám, dokonce i v bouřích života. Boží slovo je pravdivé. Má velkou naději pro nás pro všechny. Jednoduše musíme hledat Jeho tvář celým srdcem. Pokud se tak stane, nalezneme Ho!

Modlitební výzva k srdci:

Drahý Nebeský Otče, někteří z nás byli vychovaní v rodině víry Adventistů sedmého dne, ale někteří z nás Tě znají jen několik let. Nicméně, každý z nás potřebuje hlubší chůzi s Tebou. Naplňuj nás prosím více a více svým Duchem. Prosím, nauč nás, jak se modlit a jak dnes skutečně hledat Tvou tvář. Prosím, vylij slibovaný jarní déšť na naší církev, aby Tvou mocí mohla oslovit miliony lidí na celém světě, kteří ještě nemají ani ponětí o tom, kdo je jejich osobní Bůh. Děkuji, že jsi vyslyšel tuto modlitbu. Amen!

Kat Taylor

(Kat pracuje na plný úvazek pro vládní agenturu v Kansasu, ale její skutečná touha srdce je ve službě. Je vedoucím modlitebního týmu a také členem týmu 100 dnů modliteb).

Modlitební Zaměření

1. Modlete se, aby v průběhu nadcházejícího zasedání GC v San Antoniu byl na naši církev vylit Duch svatý jako nikdy předtím.
2. Modlete se, abysme jako členové pochopili, že Adventisté sedmého dne jsou prorockým hnutím s prorockou zprávou a nebem svěřeným prorockým posláním.
3. Modlete se, aby neadventističtí zaměstnanci, kteří pracují v Almodome cítili Boží lásku a Jeho přítomnost ve všech adventistech, a aby chtěli o Bohu vědět víc.
4. Modlete se, aby byli delegáti duchovně připraveni přijít na GC zasedání a byli nalazení na Boží vůlí pro rozhodnutí, která se potřebují udělat.
5. Modlete se, aby duch skutečné pokory a tichosti, který charakterizoval Kristovo chování řídil naše prezentace i diskuse. Modlete se, aby měli lásku a úctu k těm, kteří se mohou lišit s jejich názory.
6. Modlete se, aby Bůh umístil vedoucí, které On chce - ve všech volbách po celém světě na setkáních GC a schůzích na konci roku.
7. Modlete se za Ducha svatého, aby byl vylit na IAD (Inter-Americkou Divizi) a MENA (Středo východní a severo-Africkou Unii). Modlete se za vedení: Izrael Leito, Elie Henry, Filberto Verduzco-Avila (IAD), Homer Trecartin, Tibor Szilvási, Donovan Cleary (MENA), i za jejich týmy.
8. Modlete se za misijní iniciativy měst v mnoha místech IAD a MENA.
9. Modlete se za integraci všech mediálních aktivit adventistů sedmého dne v naší celosvětové církvi, aby zajistily ještě silnější evangelizační důraz na celém světě.
10. Modlete se za naše místní pastory a církevní představitele, aby byl na ně vylit Duch svatý a umožnil jim splnit jejich úkol.

 

počítadlo.abz.cz