99. Den – Středa, 1. července 2015

Nevzdávej se! Pokračuj na cestě vzhůru! Už jsme skoro doma!

Biblický text k zamyšlení: 2. Tim 4,1-8

Klíčový verš: “Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení.” 2. Tim 4,8

Vzpomínám si, jak jsem se před několika lety zúčastnila biblického tábora v horách v Coloradu. Nikdy před tím jsem v Coloradu nebyla a nemohla jsem se sebrat z toho, jak nádherné to tam nahoře v horách bylo. Ve skutečnosti mohu stále živě vidět pohled z vrcholu skalnatého výběžku, na který skupina z nás jednoho rána vylezla. Vzalo nám to dočista dech.

Nicméně je nám řečeno, že ta krása, kterou nyní vidíme, bledne ve srovnání s tím, co pro nás Bůh má na věčnosti. Není to úžasné?  “Již v tomto životě můžeme zachytit záblesky přítomnosti Boží a můžeme ochutnat radost z obcování s nebem, avšak plné radosti a blaženosti můžeme dosáhnout až na onom světě. Toliko na věčnosti se ukáže slavné určení, jehož může dosíci člověk, stvořený k obrazu Božímu.” (Patriarchové a proroci, str. 462; Patriarchs and Prophets, p. 602).

Dostat se na vrchol skalnatého výběžku nebylo snadné. Ve skutečnosti, když šla skupina poprvé nahoru, nedokázala jsem ujít celou cestu. Byla jsem doslova paralyzovaná strachem, když jsem se dívala na strmé svahy kolem mě. Víte, mám strach z výšek a ten zlý to věděl. Když jsem kráčela vstříc strmému skalnatému kopci, malý hlásek mi stále říkal do ucha: „Ty to nemůžeš vylézt! To je pro tebe příliš moc! A i kdybys to dokázala, tak pravděpodobně spadneš nebo tě to tam navrchu odfoukne.

Třála jsem se strachy a v určité části cesty jsem se zastavila a začala jsem brečet. Chtěla jsem se otočit a zkusit slézt dolů, když tu se někteří přátelé otočili a přišli, aby mi pomohli. „Ty to můžeš zvládnout! Jen udělej krok tam, a teď tam,“ povzbuzovali mě. S jejich láskou a soucitem uklidňujícím mé obavy, jsem konečně našla cestu, krok za krokem, po celou dobu až na vrchol. Cítila jsem se úžasně! Ten nádherný a překrásný výhled stál za každou kapku potu a všechen ten boj, který jsem prožívala, když jsem vystupovala nahoru!

Připomínám si, jak nás Bůh povzbuzuje, podporuje a utěšuje na cestě do našeho nebeského domova. V Židům 13,5.6 nám říká: „On sám řekl, ´Nezanechám tě ani tě neopustím; a tak s důvěrou říkejme: ´Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk? ´“

 

A znovu je nám řečeno v Římanům 8,31: „Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám?“

Naše cesta životem a naše cesta vstříc nebeskému království jsou trochu jako moje první lezecká zkušenost zde v Coloradu. Během cesty budeme mít my všichni chvíle, kdy budeme pochybovat o tom, co Bůh zaslíbil. Když budeme naslouchat lžím padlého anděla, který nám říká, že nemůžeme postoupit, že nemůžeme jít dál, už jen tím jsme příliš selhali v dosažení našeho cíle. Ale my nesmíme naslouchat hlasu pochybností. Ačkoliv budou těžší chvíle a budeme čelit zkouškám, musíme jít stále dopředu a nahoru s očima upřenýma na Ježíše. Cesta k věčnosti není jednoduchá, ale bude toho hodna, až dorazíme na druhou stranu. Takže ať už budeš v následujících dnech čelit čemukoliv, pamatuj, Ježíš je vedle tebe. Tak dlouho, jak se ho budeš držet a prosit o Jeho pomoc, nezklame tě. Ponese tě, když budeš potřebovat a dovede tě bezpečně domů!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Milující Otče, jak nám říká Bible, ta cesta domů nebude vždy lehká. Ve skutečnosti víme, že zde bude mnoho zkoušet na cestě vzhůru. Kvůli tomu Tě potřebujeme, aby si nás vedl a pomáhal nám zůstat na té úzké cestě. Prosím pomoz nám se denně odevzdat s očima upřenýma na Tebe. Pomoz nám zůstat v harmonii s Tvým hlasem a nedat prostor pokusům o skleslost, která přichází od toho zlého. Prosím buď naším štítem a ochranou před všemi útoky, dokud nás nedovedeš bezpečně domů. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen.

Kat Taylor

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Satan vám bude klást do cesty obrovské – zdánlivě nepřekonatelné – překážky, s vírou je však zdoláte. ´Nic vám nebude nemožné.’” Touha věků, str. 276; Desire of Ages, p. 431

  1. Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky na zasedání GK v San Antoniu 2015, aby byli usvědčeni odložit veškerou pýchu, rouhání a dožadování se toho být zvoleni do určitých pozic. Místo toho aby raději hledali v pokoře Boží požehnání – nejvyšší nebeskou poctu – obzvlášť když budou před nimi upřednostněni jiní.
  2. Modlete se, abychom rozdílnosti a neshody řešili tak, že strávíme o to více času na modlitbě a při studiu Božího Slova, jak to činili naši průkopníci.
  3. Modlete se, aby nás evangelium osobně změnilo a přetvořilo. Abychom každý měli osobní a každodenně živý vztah s Kristem, který zaplaví jakoukoliv činnost v našem životě.
  4. Modlete se, abychom odložili z našich srdcí sobectví. Jedině Bůh nám může dát vítězství nad uctíváním sebe sama, kterým jsme zamořeni.
  5. Modlete se, aby Bůh požehnal a vedl každodenní sdílení zajímavých svědectví. Modlete se, aby tato svědectví povzbudila lidi k životu pro Krista a k získávání lidí pro Pána Boha osobním praktickým způsobem.
  6. Modlete se, aby Bůh dosadil (nebo ponechal) na místa vedoucích konkrétních oddělení na ústředí GK ty, kteří Jej nejvíce oslaví podporováním poslání církve.
  7. Modlete se, aby Bůh požehnal komunikaci GK a zprávy z týmu Adventist Review při předávání potřebných fakt během zasedání, když zároveň hledají, jak přinést slávu a čest Bohu a všem, kteří sledují toto hnutí.
  8. Modlete se za program pro mládež a děti a za větší podporu a zájem všech členů církve a administrátorů ve školení mladých lidí, aby se stali misionáři, kteří plánují na věčnost spíše, než aby žili sami pro sebe a pro svět.
  9. Modlete se za vylití Ducha Svatého na vedení a delegáty SSD (Jihoasijsko-pacifické divize), aby jim Bůh dal moudrost k rozhodnutím, které je třeba učinit.
  10. Modlete se, aby byla Boží církev střízlivá a bdělá (pozorovala, modlila se a studovala Boží Slovo), tak abychom rozpoznali znamení doby a připravovali se na přicházející krizi, která již brzy přijde.
počítadlo.abz.cz