9. Den – čtvrtek, 2. dubna 2015

Odhalen k Jeho slávě

Jsem psycholožka. Vzhledem k povaze mé práce se můj život řídí pravidly a etikou důvěrnosti.

Jsem si plně vědoma své povinnosti zachovávat a chránit za prvé: důstojnost těch, kterým sloužím a za druhé hranici mezi svým osobním životem a svou profesí.

Jsem také ze souostroví Západní Indy. Jsme vychováváni k tomu, abychom si hlídali to, jakým způsobem se dělíme o své osobní údaje. Takže, když jsem byla požádána, abych se podělila o to, jak Bůh působí v mém osobním životě pro těchto 100 dnů modliteb, pocítila jsem strach, když jsem si najednou uvědomila, že jsem požádána, abych zveřejnila a odhalila něco o sobě a stala se tak zranitelnou před tisíci. Mám-li být čestná, chtěla jsem utéct.

Pak mi najednou došlo, že mne Bůh možná plánoval osvobodit od jedné z věcí, kterou jsou profesionálové jako já často postiženi – od pýchy! Bylo mi tak pohodlně v roli toho, kdo nabízí uzdravení druhým, že jsem nyní měla problémy přiznat světu, že jsem člověk a potřebuji milost a uzdravení sebe sama tak jako ostatní.

Když jsem začala psát toto svědectví, uvědomila jsem si, že budu muset přiznat chvíle zranění a vůbec sdílet se o době, kdy, ačkoliv jsem vyrostla v církvi, jsem asi ztratila naději a směr na své křesťanské cestě. Budu muset ostatním odkrýt chvíle, kdy jsem byla zmatená a rozzlobená na Boha. Budu muset přiznat, že jsem vždy všemu nerozuměla a že jsem stále jen malá holčička, která hledá vedení a ochranu u svého vševědoucího Otce, Pastýře a Pána.

Ale pak mi Pán pošeptal do ucha: „Shanter, jak si tě mohu efektivně použít, když nejsi schopná svědčit druhým o tom, jak pracuji ve tvém životě. Všichni vědí, že jsi křesťan. Všichni vědí, že jsi vyrostla v církvi, ale můj příkaz tobě nyní je, aby si sdílela světu, jak překonáváš útoky nepřítele krví Beránka a slovem svého svědectví. Potřebuji, aby si došla do bodu, kdy nebudeš milovat svou duši až na smrt. (Zj 12,11).

Děkuji Bohu, že mne dnes probudil, aby mi připomněl, že jsem stále jen jeho dítě, tak jako ostatní, a navzdory mým bojům a duchovním výzvám je jedna věc jasná; Hluboce toužím po užším chození s Bohem. Toužím udělat krok stranou od zaneprázdněnosti a ruchu života a posadit se k nohám svého Pána. Ve skutečnosti toužím po Boží přítomnosti více než po životě samotném. A chci, aby mne používal jakýmkoliv způsobem, jaký uzná za nejlepší. Takže dnes budu následovat jeho volání a vydám se na cestu sebeodhalení a sdílení, jak Bůh působil v mém životě, protože On je úžasný Bůh.

Výzva k modlitbě ze srdce:

Milující Otče, náš Pane a Králi, jako zaměstnaní profesionálové jsme se dnes rozhodli přijmout Tvoje volání a přijít do Tvé přítomnosti – odhalení a nazí, bez dojmu našeho úspěchu ve světě. Odevzdáváme každý náš úspěch, který nám svět dal, do Tvých rukou. Prosím, přijmi naše srdce. Vylij na nás svého svatého Ducha a dej skutečné příležitosti sdílet Tvou lásku s druhými. Během těchto 100 dní modliteb jsme se zavázali dát si pauzu uprostřed hektických dní našeho života, abychom se s Tebou znovu spojili v Ježíši, když ti přinášíme potřeby naší církve. Kéž jsi oslaven. Ve jménu Ježíše. Amen.

Shanter Alexander

(Shanter, rodačka ze sv. Lucie, ostrov v souostroví Západní Indy (West Indies), je psycholožka, která žije a pracuje v Michiganu. Byla zapojena do vedení modliteb jak místně tak na úrovni divize napříč oceánem.)

Modlitební Zaměření

1.      Modleme se za vylití Ducha svatého na delegáty a vedoucí během setkání Generální konference, aby na těchto setkáních panovala láska a jednota.

2.      Modleme se, aby andělé chránili všechny prostory, dveře a haly, aby se delegátům, vedoucím nebo účastníkům nepřihodila žádná nehoda či újma.

3.      Modleme se, aby Bůh vedl všechny jmenovací výbory a schůze, atd.

4.      Modleme se za delegáty na GK a vedoucí, když nyní připravují své srdce na setkání v San Antoniu.

5.      Modleme se, aby denní modlitební setkání byly požehnané a lidé našli, kde se nacházejí.

6.      Modleme se za mládež a mladé dospělé lidi, kteří se budou účastnit setkání GK, aby viděli, jak se Ježíš projevuje, a zatoužili po tom Ho následovat a více znát.

7.      Modleme se za hojné vylití Ducha svatého na vedoucí TED (Trans-evropské divize): Raafat Kamal, Audrey Anderson, Nenad Jepuravonic and their team.

8.      Modleme se za misii ve městech napříč TED.

9.      Modleme se, aby každý člen pocítil břemeno v získávání duší a uvědomil si, že nebe žádá každého, aby následoval Krista v jeho šlépějích a sdílel svou víru.

10.  Modleme se za opravdovou vděčnost ze srdce a plné přijetí Ducha proroctví v aplikaci na dnešní dobu, a aby vedoucí a členové církve četli pravidelně tyto materiály. 

počítadlo.abz.cz