8. Den – Středa 1. dubna 2015

Odvaha žádat dnes o více!

Pokud jsme si zvolili následovat Krista a být mu poslušni, tak jsme všichni přijali dávku Božího Ducha. Avšak nespokojme se s touto mírou. Nespokojme se s “duchovním vylitím”, které jsme mohli přijmout minulý týden nebo minulý rok, nebo při našem duchovním narození. Spojme se s Bohem dnes, a i nadále prosme dnes Boha o více Ducha.

Ellen Whiteová píše, “Ustavičné spojení s Božským působením je nejdůležitější pro náš krok. Můžeme sice mít určitou míru Ducha Božího, ale modlitbou a vírou máme vždy usilovat o větší dar Ducha.” (Svědectví kazatelům, str. 508)

V Lukáši 11:13 je nám připomenuto: “Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.”

Takže i nadále žádejme. Prosme o více!

Modlitební výzva ze srdce

Drahý nebeský Otče, víme, že pro nás a naši církev chceš vykonat mnohem více, než si můžeme představit nebo žádat. Pomoz nám, abychom Tě hledali a nespokojili se s vylitím Ducha Svatého, které jsi seslal v minulosti. Dej nám i dnes nové vylití Ducha. Amen.

Modlitební Zaměření

1.        Modlete se za mocné vylití Ducha Svatého na nás všechny během setkání GK tak abychom prožili zkušenost horní místnosti tak jako učedníci o letnicích.

2.        Modlete se, aby všichni vnímali Božího Ducha (dokonce i neadventističtí pracovníci a zaměstnanci) při tom co budou každý den vcházet a odcházet ze setkání.

3.        Modlete se, aby to nebyla pouhá pracovní setkání, ale duchovní oživení, které všichni potřebujeme k tomu, aby nás zmocnilo ke zvěstování Ježíše světu v současné generaci.

4.        Modlete, aby Bůh přivedl do popředí zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí, kteří přinesou do naší církve během následujících pěti let Kristo-centrické vedení.

5.        Modlete se, aby si delegáti a vedoucí oddělili čas ke společným modlitbám a navštívili modlitební místnost v Almodome, pokoj F.

6.        Modlete se, aby Bůh požehnal a vedl denní sdílení se s mocnými svědectvími. Modlete se, aby tato svědectví lidi povzbudila k životu pro Ježíše a k získání lidí pro Boha.

7.        Modlete se za bezpečnost a zdraví delegátů a vedoucích při jejich přípravách na cestu do San Antonia.

8.        Modlete se, aby byl každý z účastníků přiveden k užšímu chození s Kristem a oživil své zaměření na stadium Božího svatého slova, a aby odcházeli ze setkání GK jako jiní lidé, než na setkání přišli.

9.        Modlete se za vylití Ducha Svatého na vedení SUD (Jiho-Asijská divize): John Rathinaraj, Gordon Christo, Robert Clive a celý jejich tým.

10.    Modlete se za iniciativu “Misie měst“ v SUD divizi. 

počítadlo.abz.cz