75.Den - Neděle 7. 6. 2015

Neuhašujte Ducha svatého

Biblická pasáž k zamyšlení: 1 Tes. 5: 15-24

Klíčový verš: " Ducha neuhašujte. Všechno však zkoumejte; držte se toho, co je dobré. "1. Tesalonickým. 5: 19, 21

Senzační probuzení roste, extrémy ve fanatismu se množí, neuvěřitelné zázraky se vyskytující stále více a více, a lidé vedeni k následování svého srdce a pocitů více než biblické učení a pravdu, jsou hodně znepokojeni v těchto posledních dnech. Ve skutečnosti, je to nejvyšší čas probudit se ze spánku, protože pokud nezůstaneme pozorní, zakořenění a upevnění ve Slově Božím, a pokud nebudeme zkoušet a potvrzovat všechny události skrze psané Písmo (viz Iz 8: 20), mohli bychom být oklamáni a svedeni na scestí.

Nicméně, je zde i další nebezpečí, a to, že bychom mohli uhasit opravdové oživení díla Boží, když přijde. Samozřejmě, většina předpokládá, že "fanatismus a senzacechtivost" je to největší nebezpečí. A to je velmi nebezpečné! Nicméně, studený formalismus může být stejně duchovně katastrofální. Zatímco studený formalismus se může pyšnit, že není zapleten do bludů v tomto novém věku, mohlo by to velmi dobře vést k nerozpoznání vylití Ducha svatého, když bude vylit.

A nemysleme si, že jsme nad těmi, kteří patří do tohoto příkopu. Musíme si uvědomit, že duchovní vůdci Izraele nepoznali Ježíše, kým vlastně byl, když přišel na tuto zem. Ani oni nerozpoznali, když Duch svatý sestoupil na učedníky. I když znali proroctví, znali biblické doktríny, a oni se důsledně řídili přikázáními (přinejmenším, když to bylo pro ně nejvýhodnější to tak udělat), když lidé začali reagovat na působení Ducha svatého, srdce těchto vůdců se postavilo na protest, kvůli své hrdosti. Může to být náš příběh dnes nebo tehdy, když skutečné vylití přijde!

Inspirace nám dává chmurné varování: "křest Duchem svatým jako v den Letnic povede k oživení pravého náboženství a k výkonu mnoha úžasných činností. Nebeské bytosti přijdou mezi nás, a lidé budou mluvit, neboť budou pod vlivem Božího Svatého Ducha. A měl by Pán působit na lidi tak, jako to dělal v době Letnic a po nich, když mnoho z těch, kteří nyní tvrdí, že věří v pravdu, bude vědět jen velmi málo o působení Ducha svatého, a budou křičet, "Pozor na fanatismus". To oni budou říkat o těch, kteří budou naplněni Duchem, "Tito lidé jsou pod vlivem nového vína" Skutky 2: 13… velký hřích těch, kdo vyznávají, že jsou křesťané, je, že oni neotevřeli svoje srdce, aby přijali Ducha svatého. Když duše dlouho usiluje po Kristu a aby se s ním sjednotila, tedy ti, kteří jsou spokojeni s formou pobožnosti zvolají, "Buďme opatrní, nepůjdeme přece do extrémů.“… Ale zatímco chceme být opatrní, abychom nebyli zasaženi lidským vzrušením, neměli bychom být mezi těmi, kteří se budou neustále dotazovat a chovat v sobě pochybnosti o práci Božího Ducha "(Vy obdržíte moc, str. 322).

Ellen Whiteová mluví právě o takové události, která nastala v roce 1880 u Healdsburg College-později se stala Pacific Union College, když oživení nastalo a bylo umlčeno „dobře míněným“ vedením. "Kdo z vás se odváží zastavit tuto činnost, protože ve vašem konečném důsledku to neprokázalo, že by to splnilo Vaše představy? Pokaždé, když jsem se zamyslela nad touto záležitostí, tak jsem se trápila, a snažím se, aby to z mé mysli se najednou vytratilo, "napsala vedoucí pracovnice školy po této události. (Chcete-li číst více, jděte na: Rukopis vydání 21, str. 147-148)

My jako lidé máme tendenci se zapojit od jednoho extrému k jinému. Já to všechno vidím kolem mě ještě teď. A to je tak jak to ďábel chtěl mít. Ale spíše než se řítit do extrémů, pojďme prosit Boha, aby nám pomohl zůstat na přímé a úzké cestě, pevně zakořeněni v jeho Slově. Ptejme se Jej, aby nám pomohl pokořit svá srdce a být připraveni na vylití Ducha svatého, kterého nám touží dát. Jak to zaslíbil. On přijde. Ale budeme připraveni jej přijmout?

Zaměření modliteb od srdce

Drahý Nebeský Otče, pomoz nám, abychom neuhasili Ducha svatého, když na nás bude vylit. Prosím, pomoz nám poznat a ukázat, všechny věci a pevně se držet toho, co je dobré. V době, kdy každým větrem učení je zmítán svět, my nemůžeme zůstat silní bez Tebe. Ve skutečnosti vám říkám, že pouze ti, kteří opevnění svoji mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém konfliktu (Velký spor, str. 593). Tak tyto pravdy pomáhají naší mysli a srdci, abychom byli upevněni v Tobě a v Tvém Slově, a pokud budeme po tvém boku, nikdy nepadneme. Ve jménu Ježíše, Amen.

Od Melody Mason

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

"Modlitba je nebem naordinovaný prostředek úspěchu. Dovolávání se, žádosti, naléhavé prosby mezi člověkem a tím kdo řídí lidstvo a události a má hlavní roli při kontrole záležitostí národů, tak zde jedině modlitba hýbe nebesy." V nebeských místech, s. 75

1. Modleme se, ať máme " zkušenost z horní místnosti " jako učedníci o Letnicích během zasedání GC, a ať jsme zmocněni zasáhnout celý svět pro Krista, jak se to stalo o Letnicích. Je čas jít domů!

2.  Modleme se, aby každý účastník se věnoval více cestě za Kristem a obnovil svoje zaměření na studium svatého slova Božího a neopouštěl zasedání GC ve stejném duchovním stavu, v jakém sem přišel.

3. Modleme se, aby ranní a večerní mluvčí byli připraveni a pomazáni Duchem svatým a srdce účastníků byla připravena přijímat a poslouchat vzkazy.

4. Modleme se, aby se nikdo nesnažil manipulovat agendou nebo shromážděním, ale umožnil Duchu svatému zapůsobit na srdce, a aby Boží vůle (ne naše vůle) byla vykonána k jeho cti a slávě.

5. Modleme se za jasnost myšlení a moudrost Ducha svatého pro delegáty, kteří budou součástí jmenovacího výboru a aby ji uplatnili u volby nových vedoucích.

6. Modlete se, aby účastníci a delegáti si našli čas na návštěvu modlitební místnost v Alamodome zasedací místnost F.

7. Modleme se za vylití pozdního deště na divizi SID (divize Jihoafrický Indický oceán) a na NSD (divizi Severní Asie -Tichomoří ), a na delegáty, kteří budou rozhodovat na GC 2015 - Bůh zná jejich jména.

8. Modleme se za ochranu našich mladých lidí od stále rostoucích světských vlivů, a aby se zaměřili na Boží slovo a službu druhým.

9. Modleme se za silnou spolupráci a jednotu mezi církevními organizacemi a za podporu duchovních v evangelizačním úsilí církve.

10. Modleme se za tisíce nových členů, kteří byli nedávno pokřtěni na Misii měst v Zimbabwe a dalších místech po celém světě, a aby i nadále se přibližovali k Ježíši a zapouštěli hluboké kořeny ve Slově Božím.

počítadlo.abz.cz