72.Den – Čtvrtek, 4. červen 2015

Žízníš?

Biblický text k zamyšlení: Matouš 3,1-11

Klíčový verš: „Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.” Matouš 3,11

Jeho slova náhle zněla mou pamětí jako zvon; jasný, silný a pravdivý. Svědectví muže, jehož srdce bylo stále přes moře s jeho lidmi, ač jsem ho potkal na řečnické cestě na středozápadě USA.

„Moji lidé mají žízeň,“ řekl mi. „Duchovně žízniví, tak to je.“

A já věděl, že to byla pravda. Moje sestra a bratr strávili 6 měsíců v roce prací s nádhernými lidmi Demokratické republiky Kongo. Tak jsem mohl být uveden do této horoucí žízně, kterou tito lidé mají – žízeň, kterou my ve více rozvinutých částech světa často necítíme.

Dnes jsem žízní konfrontován znovu.

Po několik uplynulých týdnů jsem pracoval spolu s mnohými jinými na šíření evangelia tady v Harare, v Zimbabwe, což je součást iniciativy „Misie do měst“* Unijní Konference Zimbabwe. Po mé zkušenosti zde to náhle vypadalo, jakoby všechna dřívější setkání s duchovní žízní byla překonána. Tady v Harare jsem viděl snad víc žíznivých lidí než kdy jindy, a vždy jsem cítil to hluboké uspokojení, které přišlo tehdy, když lidé konečně potkali Ježíše.

Když si vzpomenu na to, když jsem stál u bazénku, kde se křtí, viděl je chodit do vody a z vody, slova mého nového přítele ve středozápadu získala nový význam. „Máme žízeň.“

Snad je to to, proč můžete nalézt žíznivé po vodě, a často v tak velkých počtech…

Vody při křtu se rozdělí a pak se zase spojí. Čeří se, jiskří, zatímco množství hlasů vysílá chvály, jenž je větrem do každého směru. Když pozoruji tuto podívanou, do očí mi vstupují slzy. Neobyčejná krása dokonce i těchto Zimbabwských křtů je zaslíbením někoho jiného. Můj duch je vtažen do slov Jana Křtitele, která jsou zaznamenána v Matoušovi 3,11.

„Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.”

Teď žízním já, skutečně žízním. To je křest, po kterém toužím.

Žízním po tom, vidět Boha ukončit, co sám ve své církvi započal. Žízním po tom, vidět Boží děti spojovat ruce, navzájem si odpouštět, a zaměřit se na misii. Žízním po moci živoucího Boha, aby už konečně mohla být vylita, abychom mohli zažívat všechny důsledky naší spásy v plnosti, abychom mohli neustále vyzařovat radost z naší záchrany, a abychom mohli být připraveni jít domů.

Nežízníte?

Jsem si naprosto jistý, že nalezneme cokoliv, po čem pátráme. Potom, nechť trávíme naše životy hledáním toho nebeského křtu Ducha Svatého a ohně. (Jeremjáš 29,13; Matouš 7,7)

VÝZVA K MODLITBĚ ZE SRDCE

Milý nebeský Otče, mnozí z nás v této moderní době jsou nasyceni věcmi světa, že jsme ztratili náš intenzivní hlad a žízeň po Tobě. Stali jsme se spokojenými s povrchností, spokojili jsme se se stavem vlažných. Prosíme, dej nám znovu tu intenzivní duchovní žízeň: žízeň po živoucím a pulsujícím vztahu s Tebou, žízeň po křtu Duchem Svatým. Pomoz nám žíznit po tom, abychom získali ostatní, aby mohla být práce skončena a mohli jsme jít domů.

Ve jménu Ježíše, Amen.

Seán Nebblett

* iniciativa „Misie do měst“ v Harare v Zimbabwe byla v spolupráci s ASI, Share Him, GK, Severozápadní unijní konferencí aj.

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

 „Máme příliš malou víru. Omezujeme Svatého Izraelského. Měli bychom být vděčni Bohu, že se sklonil, aby každého z nás použil za svůj nástroj. Na každou opravdovou prosbu u víře za cokoliv přijde odpověď. Snad nebude právě taková, jakou jsme očekávali; ale jistě přijde-ne snad tehdy, kdy jsme předvídali, ale včas, kdy ji nejvíce potřebujeme. ” Gospel Workers, p. 52 (1892)

  1. Modlete se, aby Bůh na nadcházejícím zasedání Generální Konference konal tak mocným způsobem, že bude všem evidentní, že Bůh své církvi žehná v odpověď v to množství modliteb, které k Němu stoupaly.
  2. Modlete se, aby Duch Svatý skutečně vedl každý bod programu na tomto zasedání GK a byla tu přítomna pokora a duch služby v srdcí přítomných všude okolo; včetně toho, abychom mohli napravovat všechny chyby, kterých jsme se dopustili navzájem proti svým spolupracovníkům v církvi.
  3. Modlete se, aby toto nadcházející zasedání Generální konference bylo bodem zvratu v historii naší církve, a aby Duch Svatý byl vylit, abychom byli zmocněni k dokončení díla a potom mohli jít domů.
  4. Modlete se, abychom mohli získat „Zkušenost Horní místnosti“ jako získali učedníci o Letnicích během toho, co byli sejití, a abychom byli posilněni k získání celého světa pro Krista, jako byli oni.
  5. Modlete se, aby Bůh naplnil Alamodome (budova, kde se bude konat Generální Konference) svou přítomností a dříve, než lidé projdou dveřmi, již cítili moc Ducha Svatého.
  6. Modlete se, aby Bůh vedl všechny jmenovací výbory, porady, atd.
  7. Modlete se, aby Bůh přivedl pro budoucnost především zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou zajišťovat Kristo-centrické vůdcovství a tím Jeho církev uplatní její nebesy dané zmocnění v tomto světě.
  8. Modlete se, aby měli v mládeži, u starších i mladších děti, i malých dětí ve školkách oživující zkušenosti, a aby Bůh pomohl připravit organizaci jejich setkání.
  9. Modlete se za vylití Ducha Svatého na Teda N. C. Wisona (předsedu), G.T. Ng (odpovědného tajemníka), a Roberta E. Lemona (pokladníka) z Generální Konference stejně tak, jako na všechny delegáty, kteří přijdou z ústředí GK a budou mít na starosti mnoho záležitostí.
  10. Modlete se za zvýšení důrazu na praktickou práci malých skupinek tak, aby se všichni členové svým osobním svědectvím podíleli na zvěstování Boží velké pravdy v těchto posledních dnech.

 

počítadlo.abz.cz