59. den – Pátek, 22. květen 2015

Modlit se jako John Knox

Biblický text k zamyšlení: Gn 32,22-30

Klíčový verš:  “Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš.” Gn 32,27

Před pár lety jsem vedla setkání v modlitební místnosti na kongresu mládeže v Německu. Setkání se zúčastnilo přes 1600 mladých lidí, ale nevypadalo to, že by mnoho z nich mělo zájem o modlitbu, obzvlášť tu společnou. Když jsem se modlila za tuto situaci, vzpomněla jsem si na příběh Johna Knoxe.

"Kdybychom měli takový zájem, jaký měl John Knox, když prosil Boha za Skotsko, měli bychom úspěch. On volal: “Dej mi Skotsko, Pane, nebo zemřu.” Když se chopíme práce, zápasíme s Bohem a říkáme mu: “Musím získat tyto duše, nikdy nevzdám tento boj,” shledáme, že Bůh shlíží na naše úsilí se zalíbením.” (Manuscript 14, 1887).

Inspirovaná touto modlitbou Johna Knoxe, bojovala jsem tu noc s Bohem na modlitbě a modlila jsem se: “Pane, dej mi Německo, nebo zemřu.” Byl to jen malý pokus držet se vírou Boha, avšak Bůh věrně odpověděl na tuto modlitbu úžasným způsobem, přesahujícím má nejdivočejší očekávání. Nejen že jsem viděla příští den mnoho lidí, jak překonali svůj strach modlit se nahlas s ostatními a jak se láska k modlitbě šíří, ale asi o dva roky později mi Bůh dal za manžela Němce. Ta druhá část, jak Pán vyslyšel mou modlitbu, byla vskutku úžasná, protože jen pár měsíců před tím, než jsem se zúčastnila této konference, jsem řekla kamarádce, že bych si nikdy nemohla vzít Němce za manžela. (Z určitých důvodů jsem tak byla nastavená!) Bůh má jedinečný smysl pro humor, protože můj manžel a já teď žijeme a sloužíme v Německu. Ano, opravdu, Bůh je schopen udělat neobyčejně o mnoho více než žádáme nebo si dokážeme pomyslet. Ale On nás žádá, abychom od Něho žádali velké věci a vyzkoušeli jeho Slovo!

Inspirace nám říká, “Bylo to tím, že Elijáš byl mužem velké víry, že ho Bůh mohl použít v této vážné krizi v historii Izraele. Když se modlil, jeho víra natáhla ruku a chopila se zaslíbení nebes a on vytrval na modlitbě, dokud jeho žádosti nebyly vyslyšeny. Nečekal na jasný důkaz toho, že ho Bůh vyslyšel, ale byl ochotný riskovat vše na sebemenší projev božské přízně. A to, co mohl udělat pod Božím vedením, mohou konat všichni v oblasti svého působení v Boží službě… Taková víra je potřebná v dnešním světě – víra, která se drží zaslíbení v Božím Slově a odmítá se vzdát, dokud nebe nevyslyší.” (Modlitba, Prayer, p. 138).

Cítíš břímě zodpovědnosti za ostatní duše? Chtěl bys to mít? Pak se modli společně se mnou následující výzvu k modlitbě ze srdce.

Výzva k modlitbě ze srdce

Pane, přicházíme k Tobě, protože Ty jsi ten jediný, kdo může změnit naše srdce a dát nám více lásky k ztraceným duším. Když se modlíme za vylití Ducha svatého na naši církev, učiň nás ochotnými udělat cokoliv je třeba, abychom mohli vidět více zachráněných duší v Božím království. Pomoz nám, abychom se nebáli se obětovat pro získání tvých dětí. Uč nás, jak s Tebou bojovat na modlitbě za spásu duší. Pomoz nám držet se Tě jako Jákob, jako Elijáš, jako John Knox a jako ostatní, kdo řekli: “Nepustím se tě, dokud mi nepožehnáš.”Děkuji Ti za Ježíšův příklad, který strávil celé noci na modlitbách a který pracoval neúnavně, aby přinesl fyzické a duchovní zdraví těm, kteří ho potřebovali. Pomoz nám následovat jeho příklad. V Ježíšově vzácném jménu, amen!

Raluca Ril

(Raluca je spolu se svým manželem autorkou materiálů k 10 dnům modliteb v horní místnosti na rok 2015-16. Spolu se svým manželem současně slouží jako misionáři v Německu. Více o životě Raluky se můžete dozvědět v prvních deseti dnech modliteb.)

"Jákob ve své velké životní krizi odešel stranou, aby se modlil. Byl naplněn touhou, která všechno ovládala – touhou po změně charakteru. To, za co Jákob marně bojoval ve své vlastní síle, získal díky sebeodevzdání a vytrvalé víře." Synové a dcery Boží, Sons and Daughters of God, p. 127

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Úspěch setkání závisí na přítomnosti a moci Ducha svatého. Každý milovník pravdy by se měl modlit za vylití Ducha svatého. A do té míry, co je v naší moci, máme odstranit vše, co brání Jeho dílu. Duch nemůže být nikdy vylit, pokud členové církve hýčkají spory a hořkost mezi sebou navzájem. Závist, žárlivost, zlé dohady a zlé řeči jsou od Satana a ony efektivně brání působení Ducha svatého.” Rady pro církev, Counsels for the Church, p. 248

  1. Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky během zasedání GK, tak aby všechna závist, hořkost, zlé řeči a křivdy, které se staly, byly odloženy stranou a Boží Duch mohl být vylit.
  2. Modlete se, aby toto zasedání GK bylo jednou z nejmocnějších, nejinspirativnějších a Duchem svatým nejnaplněnějších událostí, jakou tato církev kdy viděla.
  3. Modlete se, aby žádný účastník neopustil toto zasedání GK ve stejném stavu, v jakém přijel, ale aby byl spíše oživený, naplněný Duchem svatým, připravený k práci pro Boha ještě mocněji, než kdy předtím.
  4. Modlete se, abychom jako církev pochopili tu naléhavost a vážnost doby a každý konal svůj díl práce k záchraně duší pro Boží království.
  5. Modlete se, aby každodenní modlitební seminář (pokoj 102 v Convention centru) byl požehnaný a lidé byli inspirovaní a pochopili, v čem tkví ta opravdová moc ke změně naší církve a světa – MODLITBA. Také se modlete za to, aby účastníci byli schopni nalézt modlitební místnost v Almodome setkávací místnosti pokoj F.
  6. Modlete se za ty, kteří teď pracují za scénou při plánování a logistice pro zasedání GK v San Antoniu.
  7. Modlete se za bezpečnost a zdraví delegátů a vedoucích, když se připravují cestovat do San Antonia.
  8. Modlete se za nadcházející evangelizační série v San Antoniu v Almodome, kde bude kázat Mark Finley, které budou trvat až do zasedání GK tohoto léta, aby se připojilo mnoho nových členů k víře.
  9. Modlete se za hojné vylití Ducha svatého na vedení a delegáty TED (Trans-Evropské Divize), aby jim Bůh dal moudrost při rozhodování, která budou třeba učinit.
  10. Modlete se za ty mnohé iniciativy “Misie ve městech”, které se konají po celém světě, aby se tyto iniciativy ještě rozmnožily!
počítadlo.abz.cz