58. Den – Čtvrtek, 21. května, 2015

Síla vytrvalé modlitby!

Biblická pasáž k uvažování: Matouš 18:18-20

Klíčový verš: “Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích.” Matouš 18:19, ČSP

Nikdy nezapomenu na to, když mi zavolala moje kamarádka Julie. Její tatínek, který ještě neodevzdal svůj život Kristu, umíral na náhlou nemoc. Prosila mě: “Modli se, prosím, se mnou, aby Bůh učinil zázrak v jeho srdci, než bude příliš pozdě!”

Dříve bych se s ní pravděpodobně pomodlila po telefonu, šla zpátky do práce a už o tom dále nepřemýšlela. (A mimochodem, i když mi na Julii velmi záleželo, neznala jsem jejího tatínka osobně.) Ale tentokrát mě Bůh vyzval s myšlenkou: “Melody, on není sice tvůj otec, ale myslíš, že je moje dítě? Budeš se za něj přimlouvat?”

Pomodlili jsme se tedy po telefonu s tím, že každá duše má u Boha nekonečnou hodnotu a já jsem vnímala, že Bůh mě žádá, abychom se s Julií modlili a postili do té doby, než uvidíme duchovní průlom v jeho životě.

Toho času jsem byla docela pracovně vytížená, ale dala jsem práci stranou a začala se modlit. Ovšem první večer se mi to nepodařilo, protože mi v cestě stál malý kompromis. Za prvé jsem s Bohem argumentovala: “To je absurdní. Je to tak malý kompromis! Nemohu se toho zbavit.” Se zahanbením jsem odevzdala můj hřích kompromisu Bohu, a jakmile jsem to udělala, naplnila mé modlitby nová síla a moc.

Po dalších několik dní a večerů jsme se za tento zázrak s Julií bez přestání modlili. Byl to silný duchovní boj, až jsme z toho byli zmalomyslněni a chtěli to vzdát. Ale Bůh slyšel naši modlitební smlouvu a před tím než její tatínek zemřel, bylo díky Pánu dosaženo duchovního vítězství, za které jsme tak modlili a postili.

I dnes nás všechny Bůh povolává k hlubší, vytrvalejší modlitbě. Povolává nás nejen k modlitbě “za někoho”, ale také k vytrvalé modlitbě.

Každý z nás ví jak se modlit “za”. Modlíme se za jídlo, za ochranu na cestách, za setkání, za naše přátele a milé a za cokoliv co zkříží naši cestu. Tak by to mělo být, ale vytrvalá modlitba doslova znamená, “Odevzdávám se k modlitbě s vytrvalou vírou, dokud neuvidím vítězství nebo dokud nepřijde odpověď!” Není jednoduché se vytrvale modlit, protože musíme být odhodláni se modlit po dlouhou dobu – možná roky. A musíme být ochotni odložit jakýkoliv kompromis nebo hřích. Ale když jsme ochotni se modlit vytrvale a s odevzdaným srdcem, Bůh učiní průlom!

Boží prorok nám říká: “Na každou upřímnou modlitbu přijde odpověď. Nemusí přijít, tak jak si přejeme, nebo v čase, kdy ji očekáváme; ale přijde způsobem a v čase, který nejlépe naplní naši potřebu.” (Služebníci evangelia, str. 258 angl.).

Vytrvalá modlitba může být samozřejmě úspěšná pouze tehdy, pokud jsme zakořeněni v Božím Slovu. Není to o našem odhodlání překonat Boha. Ne, je to o naší důvěře a jistotě v Boží věrnost. “Nikdy bychom se neměli modlit proto, abychom vyzkoušeli, zda Bůh splní své sliby, ale proto, že je splní. Ne proto, abychom zjistili, zda nás miluje, ale proto, že nás miluje.” (Touha Věků, str. 125 angl.).

Prosme dnes Boha, aby nás nejen učil se modlit “za”, ale jak se modlit vytrvale dokud neuvidíme přicházet do Božího království.

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý nebeský Otče, je tak jednoduché se vzdát na modlitbách za ty, které máme rádi, když nevidíme žádný důkaz v jejich životech, ale pomoz nám, abychom se Tě nespustili, dokud budou dýchat. Pomoz nám, abychom se nevzdávali nedosažených cílů misijního díla jen proto, že to může někdy vypadat zoufale. Pomoz nám raději vytrvat ve víře, dokud neuvidíme průlom, protože Ty jsi zaslíbil, že čest Tvého trůnu je ohrožena při nesplnění Tvého Slova. Děkujeme za vyslyšení těchto modliteb. Děkujeme Ti za vyslyšení všech modliteb, které jsme vysílali za naši církev. Děkujeme Ti za to, jak odpovíš na všechny tyto modlitby víry. Milujeme Tě a nemůžeme se dočkat, až budeme s Tebou. V Ježíšově jménu, Amen!

Napsala Melody Masonová

(Melody je autorkou „Odvaha žádat více: Božské klíče k zodpovězeným modlitbám“ a koordinátorkou 100 dní modliteb. Momentálně žije v Silver Spring, Marylandu, U.S.A.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Učedníci neprosili o požehnání jen pro sebe, tížila je starost o záchranu ostatních lidí. Evangelium mělo proniknout i do nejvzdálenějších končin země a oni prosili, aby dostali moc, kterou jim Kristus slíbil. Potom byl vylit Duch svatý a za jediný den se obrátily tisíce lidí. Svědectví pro církev, str. 98 angl.

  1. Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení – Zach 10:1 (Ať je raději dříve vylit než později!)
  2. Modlete se, aby setkání GK nebylo pouze běžné pracovní jednání, ale duchovním oživením, které nás zmocní k oslovení světa Ježíšem.
  3. Modlete se, aby z toho co se bude dít při setkání v létě, členové církve po celém světě, že je moc v tom když Boží lid upřímně v jednotě hledá Boha a aby bylo zjevné, že Bůh odpověděl na tyto mnohé modlitby a tím cokoliv koná. Ať je Bůh oslaven!
  4. Modlete se za přesahující ocenění a duchovní nadšení pro misii církve, které nahradí jakékoliv jiné téma diskuze.
  5. Modlete se, aby Bůh požehnal a vedl při tom, co se budou každý den sdílet speciální svědectví. Modlete se, aby tato svědectví povzbudila lidi k životu pro Ježíše a oslovení lidí pro Boha osobním a praktickým způsobem.
  6. Modlete se za technické logistické záležitosti, které umožňují to, aby program dobře probíhal a aby Pán Bůh vedl a požehnal každý detail.
  7. Modlete se, aby audio-vizuální zařízení dobře fungovalo a aby lidé dobře slyšeli, ať už budou sedět kdekoliv.
  8. Modlete se za simultální překlady a aby byly zmocněny Duchem Svatým.
  9. Modlete se za vylití pozdního deště na vedení a delegáty SID (Jihoafrické-indicko-oceánské divize) aby měli moudrost při setkání GK
  10. Modlete se za vylití Ducha Svatého na vedení a delegáty SPD (Jiho-pacifické divize) aby Bůh vedl jejich myšlenky a plány při přípravě na setkání.
počítadlo.abz.cz