47. Den – neděle, 10. května 2015

Svítit více způsoby než jedním!

Biblické verše k zamyšlení: Žalm 37,23-27

Základní verš:Hospodin činí muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě krok.“ (Žalm 37,23)

Moje snoubenka a já jsme se měli brzy brát. Naše rodiny již přijely do města. Přípravy byly v plném proudu. Dny se zdály, že splývají dohromady, jak jsme spěchali od splnění jedné položky ze seznamu k druhé.

Vzpomínám si, jak jsem si prostřed celého toho spěchu a chaosu vzal Glow letáčky jednoho dne do mé kapsy, ačkoliv rozdávání literatury bylo tou dobou nejvzdálenější věcí mé mysli. Brzy jsem se ocitl v čekárně v obchodě s oděvy, zatímco si moje žena zkoušela šaty pro její družičky.

Když jsme odcházeli ze šaten pro převlékání, rychle jsem dal Glow letáček pánovi, co kabinky obsluhoval, se záměrem přesunout se do stavebních potřeb. Prodavač mě zastavil a řekl: „Děkuji za letáček. Zajímám se o tyto věci.“

Zanedlouho jsem byl zaneprázdněn 15-ti minutovou duchovní konverzací s tímto mladým mužem jménem Vincent. Na konci jsme se pomodlili v převlékárně a vyměnili si kontakty. O tři týdny později, byl Vincent pokřtěn do Církve adventistů. Jaký zázrak. A jak si můžete představit, byli jsme „svítící“ více způsoby než jedním, když jsme znali zprávy!

Zajímavé je, že jsme později zjistili, že jsme ten den náhodou šli do převlékáren pro muže, namísto pro ženy. Naštěstí tam nebyl žádný muž, který by je tou dobou využíval, poněvadž bychom si zřejmě všimli naší chyby a odešli bychom do převlékáren pro ženy, a úplně bychom zmeškali Vincenta. Jistě Bůh směroval naši cestu, aby mě nejenom pomohl zapamatovat si, že mám s sebou brát literaturu i uprostřed hektických svatebních příprava, a pomohl si zapamatovat, jak jsem omylem navštívil jinou převlékací šatnu.

Kdykoliv si na to vzpomenu, připomene mi to verš z Písma: „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.“ (Žalm 37,23)

Bůh má plán pro každého z nás, jestliže jsme věrní v malých věcech (včetně přepravování duchovní literatury v našich kapsách a kabelkách, a hledání, jak se sdílet kdekoliv k tomu máme příležitost), uvidíme velké výsledky, které mohou mít vliv na věčný osud duší kolem nás.

Napsal Nelson Ernst, host, spolupracovník

(Nelson je spoluzakladatel a vedoucí ředitel Glow – oddělení distribuce literatury, které bylo založeno v Kalifornii, a rozšířilo po celé zeměkouli od svého začátku v roce 2007 téměř 50 milionů vytisknutých letáčků. Nelson je rovněž energický řečník, který posluchače zasahuje svými příběhy ze života a učí principům, jak pomoci se zvýšením aktivity členů církve, mladých i starých. Pokud se chcete dovědět více o Glow nebo chcete získat odkaz, abyste se mohli podělit s ostatními, prosím, navštivte stránku tohoto oddělení na: https://www.glowcentral.org/store/)

MODLITEBNÍ CÍLE

Pán je zklamaný, když se jeho lid podceňuje. On touží po tom, aby si jeho vybrané dědictví cenilo sebe podle ceny, kterou jim On dal. Bůh si jich váží, jinak by neposlal svého Syna na tak drahý výlet, aby je spasil. Bůh chce lidi použít. Velmi si váží toho, když mají na Něho ty nejvyšší požadavky, aby tak bylo oslaveno Jeho jméno. Oni mohou očekávat velké věci, jestliže jsou věrní Jeho zaslíbením.“ (Touha věků, s. 668)

  1. Modli se, abychom zakusili „zkušenost v horní místnosti“ během setkání GC. Ano, business musí být, ale modli se, aby bylo ve všech směrech zřejmé, že Bůh je přítomný mezi svým lidem.
  2. Modli se za více času stráveného biblickým studiem, a modli se za vedoucí naší církve i laiky, aby dovolili Bohu plně nás vést jako církev, podle Jeho vůle.
  3. Modli se, aby delegáti a vedoucí měli čas se společně modlit, a také navštívit modlitební místnost v Alamodomu, setkávací pokoj F.
  4. Modli se, aby audiovizuální a technické vybavení pracovalo správně, a aby lidé byli schopni dobře slyšet, nehledě k tomu, kde v budově sedí.
  5. Modli se, aby probíhající prezentace byly přesné a Duch svatý mocně působil.
  6. Modli se, aby hudba na setkání GC dělala čest Bohu a přiváděla lidi blíže ke Kristu.
  7. Modli se, aby jídlo bylo zdravé a dobře chutnalo, a aby vedoucí byli zdraví a silní během setkání.
  8. Modli se za vylití Ducha svatého na vedoucí SAD (Jihoamerické divize): Erton Kohler, Magdiel Perez Schulz, Marlon de Souza, stejně tak na jejich rodiny (Modli se za jejich delegáty!)
  9. Modli se za vylití Ducha svatého na vedoucí SPD (Jihopacifické divize): Barry Oliver, Lionel Smith, Rodney Brady a jejich rodiny (Modli se za jejich delegáty!)
  1. Modli se za založení „Center vlivu“, zejména ve velkých městech po celém světě, což může udělat velký rozdíl v každodenním životě lidí a poukázat na Kristovu lásku.
počítadlo.abz.cz