46.Den – sobota, 9. května 2015

Podívaná světu

Biblický verš k zamyšlení: 1 Kor. 4,6-13

Základní verš: „Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem." (1 Kor. 4,9)

Když přemýšlíme o podávání svědectví, většina z nás pomyslí na určitou událost, na určité období v čase: klepali jsme na dveře, sdíleli jsme svědectví, vedli jsme Biblické hodiny, atd., tedy svědčili jsme. Ale co když je podávání svědectví něco víc? Co když svědčíme každou minutu našeho života? Co se stane, když si uvědomíme, že jsme podívanou světu při každém rozhodnutí, které každý den děláme? Udělali bychom ta stejná rozhodnutí? Zvolili bychom ta stejná slova? Vybrali bychom si jednání stejným způsobem?

Uvažuj nad následujícím citátem z jedné mé oblíbené knihy Křesťanská služba:

„Sláva Boží církve závisí na zbožnosti členů. Ti si uchovávají Kristovu sílu. Vliv upřímných Božích dětí může být oceněn jako malé hodnoty, ale bude uchován po dlouhou dobu a skutečně odhalen až ve dni odměny. Světlo skutečného křesťana, svítící vpřed v nepohnutelné zbožnosti, v neochvějné víře, ukáže světu sílu živoucího Spasitele… Tím chci poukázat na to, že učedníci Krista jsou Jeho reprezentanty na zemi, a Božím záměrem je, aby byli světlem v morální temnotě tohoto světa, známí po celé zemi, v městech, vesnicích i velkoměstech, „podívanou světu, andělům i lidem“.

Můžeme být my tímto světlem a svědčit z naší vlastní síly? Ne!

Ellen Whiteová pokračuje: „Následovníci Krista mají být světlem tomuto světu, ale Bůh je nepobízí k vyvinutí námahy, aby svítili. On neschvaluje žádnou samouspokojující snahu vedoucí k ukazování lepší dobroty. On touží, aby lidským duším byly vštípeny principy nebes, a potom, když přijdou do kontaktu se světem, aby odkryly světlo, které v nich je. Jejich nepohnutelná věrnost v každém skutku života, bude světlo odrážet.“ (Křesťanská služba, s. 19)

Je těžké rozpoznat vážnost doby, ve které žijeme, a že každé rozhodnutí, které uděláme, může ovlivnit věčný osud někoho jiného. Vždyť lidé se dívají, andělé se dívají, a co je nejdůležitější, Bůh se dívá také. Budeme věrní svědectví, které nám dal?

Modlitba měnící srdce

Drahý nebeský Otče, děkujeme Ti za příklad, který nám Ježíš ukázal., když byl na zemi. Odpusť nám, že my pro Tebe nesvědčíme, jak bychom měli. Pomoz nám pamatovat, že jsme podívanou světu, že rozhodnutí, která děláme, skutečně ovlivňují věčnost druhých. Nemůžeme být takovými, jaké nás povoláváš, v naší vlastní síle. Dej nám lásku do našich srdcí. Uč nás, co to znamená milovat ostatní, a co více, co to znamená milovat a poslouchat Tebe. Možná druzí nevidí, jak žijeme naše každodenní životy, ale přesto, ať vidí odraz Tebe. V Ježíšově jménu. Amen!

Napsala Raluca Ril

(Raluca je spoluautorkou společně se svým manželem Romanem materiálů „10 dní modliteb“ na rok 2015-16. Ona a její manžel nyní slouží jako misionáři v Německu. Chcete si přečíst více z Ralucčina osobního svědectví, klikněte zde.)

MODLITEBNÍ CÍLE

„Budeme zápasit s Bohem na modlitbě? Obdržíme křest Duchem svatým? To je to, co potřebujeme a můžeme v tento čas obdržet… Jestliže budeme pokorně chodit s Bohem, Bůh bude chodit s námi.“ (Modlitba, s. 87)

  1. Modli se za vylití Ducha svatého na setkání GC v San Antoniu. Bylo nám řečeno, že nebe čeká, aby mohlo vylít požehnání. Že jsme je neobdrželi, je způsobeno tím, že o ně nežádáme.
  2. Modli se za ducha jednoty v Kristu mezi delegáty a návštěvníky, který odkryje každou rozdílnost v názoru, a za to, aby návštěvníci pokorně nepřijímali každý výsledek, který nebude ve shodě s jejich osobním přesvědčením.
  3. Modli se za pokoru v našich životech, abychom byli sjednoceni v našem podřízení se Božímu vedení, a aby procesy v církvi souhlasily a navazovaly na udělaná rozhodnutí.
  4. Modli se za anděly, aby byli mezi námi, a promluvili, když bude na zasedání třeba.
  5. Modli se, aby andělé střežili dveře a sály, aby se nestalo nic zlého delegátům, ani vedoucím, ani návštěvníkům.
  6. Modli se, aby obě místa ve shromažďovacím centru byly místem Boží osobité práce v srdcích a řízením osudu v misii pro zasažení široké veřejnosti.
  7. Modli se, aby bylo přijatelné počasí, a ne příliš horko, pro návštěvníky, kteří chodí tam a zpět mezi shromažďovacím domem a jejich motely.
  8. Modli se za vylití Ducha svatého na vedoucí NAD (Severně-americké divize): Daniele Jacksona, Alexandera Bryanta, Thomase Evanse a na jejich rodiny. (Modli se za jejich delegáty!)
  9. Modli se za zvláštní vylití Ducha svatého na vedoucí NSD (Severoasijsko-pacifické divize): Jairyonga Lee, Akeri Suzuki, Kennetha Osborna, stejně jako na jejich rodiny. (Modli se za jejich delegáty!)
  10. Modli se za členy naší církve a vedoucí, stejně jako za přijetí zdravotní reformy, ne jako teorie, ale jako praktické součásti každodenního života.
počítadlo.abz.cz