45. Den – pátek – 8. května 2015

Nepatrný svědek

Pasáž z Bible pro meditaci: Kaz. 3:9-15

Klíčový verš: "on sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce." Kaz. 3:11 (B 21)

Je to zajímavé pozorovat, když se dva lidé vzájemně potkávají na ulici, nebo na chodníku, často hledí na sebe tváří v tvář, dokonce i v případě, že neznají jeden druhého. Také, když jsme v místnosti s ostatními, i když nebudeme mluvit k sobě navzájem, jsme často pozorováni a děláme si vlastní úsudek o jiných lidech na základě jejich vzhledu, slov, řeči těla a dalších znaků.

Někteří lidé nás přitahují, a my podvědomě je chceme napodobit. Jiní se vypínají, a myslí na sebe, "Jsem rád, že nejsem jako oni."

My možná žijeme v 21. století, zatímco se styl a způsob života změnil v průběhu let, tak tento vzor pozorování a interakce mezi lidskými bytostmi probíhá již od stvoření světa. Ve skutečnosti, jak Kazatel v 1 kap. nám říká: "Neexistuje žádná nová věc, která se děje pod sluncem…. Všechny věci jsou plné zaneprázdnění; člověk nemůže to vystihnout, nenaplní se oko viděním, ani ucho slyšením "(Kaz. 1: 8).

Existuje však jedna věc, která trvá, a je jedna věc, která může být odlišná a to je náš charakter a naše svědectví - jak zamýšlel svědek; snažíme se dát i nepatrné svědectví, aniž bychom si to uvědomili. Bible nám říká, "On lidem vložil věčnost do jejich srdce"(Kaz. 3:11).

Bůh nám dal touhu a schopnost povznést se nad světské věci každodenního života a učinit naše zaměření na věčnost.

Tak jakou "věčnost" vidí jiní ve tvém životě dnes? Šíří tvůj život Krista v každém slovu, činnosti, ve způsobu, jakým vcházíš do místnosti a dokonce, jaký je tvůj úsměv, když potkáváš ostatní na ulici?

Ellen White nám říká, "denně, ve slovech, která mluvíme, v plánech, které tvoříme, v činnostech, které provádíme, děláme dobrý nebo zlý dojem u těch, s nimiž přicházíme do styku. Ve všem co děláme a říkáme, bychom měli svědčit o Kristu "(rukopis vydání, svazek 7, str. 306).

Bohužel jsem zjistil, že někdy jsem tak zaneprázdněn tím, co je přede mnou, že mi chybí, že osoba, která se na mě dívá, hledá úsměv a přeje si vědět, co to znamená být následovníkem Krista.

Nicméně pojďme se modlit za to, aby Bůh nám pomohl, aby všechny naše činnosti měli význam pro věčnost. Koneckonců, jediná věc, kterou si vezmeme do nebe je náš charakter, a také to co se nám podařilo ve spojení s Kristem.

A to, co ukazuje důkazy o obrácení v našem životě není zrovna zamýšlené svědectví, ale je to nepatrný vliv, který sdílíme každý den, když si myslíme, že nás nikdo nesleduje.

Výzva k modlitbě srdcem:

Pane, pomoz mi vidět lidi, tak jak Je vidíš ty! Také pomoz mi být svědkem všude tam, kde jsem, v mém domě, na ulici, když vejdu do místnosti, v mé třídě, když jsem cestoval v letadle a na mnoha dalších místech, kde se vyskytuji. Pomoz mi, aby můj život byl věčným svědectvím o Tobě, nejenom mými slovy, ale také skrze tento jemný vliv, který vidí ostatní, když zrovna nebudu budit pozornost. Pomoz mi, ať nejsem příliš zaneprázdněn smíchem, dej povzbuzující slovo a abych ocenil ty kolem mě.Odpusť mi mnohokrát, že jsem byl tak konzumní u sebe a že jsem vynechal můj úkol a příležitost být svědkem pro Tebe. Jakmile jsem pokračoval modlit se za moji církev, modlil jsem se, abys mně naplnil svým Duchem a učil mně milovat a žít jako Ježíš, zatím co dlím na této zemi! Děkuji za vyslyšení této modlitby. Ve jménu Ježíše, Amen.

Napsal Roman Ril

(Roman je spoluautorem se svou ženou, Raluca, materiálů deset dní modliteb pro rok 2015-16. On a jeho manželka slouží Pánu v Německu jako misionáři.

Zaměření modliteb

"Modlitba je nebem naordinovaný prostředek úspěchu. Žádosti, návrhy, naléhavé prosby, mezi člověkem a Člověkem, který hýbe lidmi a  zjednává roli v záležitostech národů, neboť modlitba hýbe nebesy" (V nebeských místech, s. 75)

  1. Modleme se za to, abychom měli „zkušenosti z horní místnosti“ jako měli učedníci o Letnicích během zasedání GC a abychom byli zmocněni zasáhnout celý svět pro Krista, tak jako oni. Je čas jít domů!
  2. Modleme se za všechny účastníky, že je třeba, aby se více přiblížili ke Kristu a oživili svoje zaměření ke studiu svatého slova Božího a neopouštěli zasedání GC ve stejném duchovním stavu, v jakém sem přijeli.
  3. Modleme se za to, aby mluvčí byli připraveni a Duch Svatý aby pomazal srdce účastníků tak, aby byli připraveni slyšet přednášené zprávy.
  4. Modleme se za to, aby zde nebyla vůle manipulovat s agendou nebo zasedáním, ale dovolili jsme Duchu Svatému, aby zasáhl srdce přítomných.
  5. Modleme se za to, aby delegáti měli schopnost myslet jasně a zaměřili se na učiněná rozhodnutí během mítinku.
  6. Modleme se za to, aby účastníci byli schopni najít modlitební místnost v Alamodome Room F, stejně jako modlitební seminář v Convention Center v pokoji 102.
  7. Modlete se za vylití pozdního deště na EUD (Inter-evropská divize) vedoucí: Bruno Vertallier, Gabriel Maurer, Norbert Zens a jejich rodiny! (Modlete se za jejich delegáty).
  8. Modlete se za vylití pozdního deště na divizi SID (divize Jižní Afriky-Indického oceánu) a jejich vedení: Paul Ratsara, Solomon Maphosa, Goodwell Nthani a jejich rodiny. (Modlete se za jejich delegáty!).
  9. Modlete se za ochranu našich mladých lidí před stále rostoucími světskými vlivy se zaměřením na Boží slovo a službu druhým.
  10. Modlete se za silnou spolupráci a jednotu mezi církevními organizacemi a podporu služby v evangelizačním usilí církve.
počítadlo.abz.cz