44. Den – Čvrtek - 7. květen 2015

Byť misionárom najprv v domove.

Biblická pasáž na rozjímanie: Ž 101:1-8

Kľúčový verš: Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome. (Ž 101:2)

Vždycky som chcela byť misionárka, už ako malé dievča. Moji starí rodičia boli misionári a tak isto aj moja mamina musela byť misionárkou keď vyrastala. V skutočnosti ona ešte stále hovorí po Španielsky, ako výsledok svojho detstva v misijnom poli. Avšak moja misionárska kariéra začala až na strednej škole, keď som vzala moju prvý zámorskú misiu v Bankoku (Thajsko) a v Seoule (Kórea). Bola som tak vzrušená.

Tak dobre no, bol to iba hudobný zájazd s našou stredoškolskou bandou a speváckym zborom "bell" (zvonček), ale aj napriek tomu som potrebovala pas na túto cestu. Avšak po niekoľkých ďalších zahraničných výletoch, a keď som nejakú dobu slúžila ako študentská misionárka v Severnej Amerike. Keď som začala mať  misiu v rukách, aspoň som si to myslela. Vtedy ma Boh povolal na iné misijné pole. Áno, povolal ma domov.

V tej dobe som akurát dokončovala strednú školu. A úprimne, domov bol posledné miesto kde by som chcela ísť. Nechápte ma zle. Mám úžasnú rodinu, ale môj zrak bol uprený na väčšom a viac vzrušujúcejšom misionárskom úsilí. Ale ten rok, ma Boh usvedčil, že mám ísť domov a stráviť nejaký čas v službe svojej rodine predtým ako budem zasa pokračovať v službe Bohu niekde v zahraničí. Zo začiatku to pre mňa nebolo ľahké rozhodnutie, ale poviem vám pravdu, nakoniec to bolo jedno z najlepších rozhodnutí aké som mohla urobiť. Boh skutočne ten rok požehnal a výsledkom toho bolo, že ja a moja rodina sme mali k sebe bližšie ako kedykoľvek predtým.

Rok po mojej prestávke u nás doma, som mala opäť to privilégium pracovať a cestovať do mnohých zemí. Avšak, Boh mi neprestával pripomínať, že byť misionárkou nie je iba o tom mať pas a ísť niekde mimo zóny môjho pohodlia. Je to v skutočnosti oveľa viac než to. Ide o tom mať správny postoj srdca, práve tam kde sa nachádzam. Je to o tom byť radostným služobníkom ľudí, ktorí sú okolo mňa.

Samozrejme je v poriadku snívať o tom, že prejdem cez oceán a budem misionárom. A je super venovať sa tejto službe na plný čas. Ale predtým ako skúsite zachrániť svet, vás Boh povoláva byť misionármi pre tých ktorí sú vám najbližšie. To znamená nášmu partnerovi, našim spolubývajúcim, našim rodičom, súrodencom, deťom, byť verný v tom malom temnom kúte, kde nás nikto nevidí a kde nám nikto netlieska. Tieto veci nemusia znieť veľmi príťažlivo alebo atraktívne, ale ak nechcem byť verný v tomto, je to ako sniť o tom, že preplávam oceán, pričom som iba dieťa čo pádluje vo vlastnej vani. Poďme teda urovnať naše priority, aby sme prioritné veci robili na prvom mieste.

"Našou prvou veľkou prácou v našich životoch je byť misionármi vo svojom domove...Naša práca pre Krista začína u našej rodiny, v našom domove....Žiadne iné misionárske pole nie je viac dôležité ako toto." (Kresťanská služba, org. p. 206)

Božie slovo hovorí: "Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome" (Ž 101:2). Tiež nám pripomína že: "Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu; a kto je nespravedlivý v mále, je nespravedlivý aj v mnohu" (Luk 16:10).

Takže bez ohľadu na to kdekoľvek sa nachádzaš, považuj sa za misionára! Nemusí to byť ľahké, ale požiadaj Boha aby s teba spravil dobrého misionára, pretože sa dotýkaš života na večnosť, či už si to uvedomuješ alebo nie.

Napísala: Melody Mason

(Melody je autorka knihy Daring to Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer , a koordinátorka 100 dní modlitieb. Momentálne žije v Silver Spring v štáte Maryland.)

 

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Na udalosť, keď zostúpi Duch svätý na cirkev sa nazerá ako na vec, ktorá sa stane v budúcnosti. Ale privilégiom cirkvi je mať to teraz. Hľadajme to, modlime sa za to, verme tomu. Musíme Ho mať a nebo čaká na to, aby nám to poskytlo. (The Review and Herald, Březen 19, 1895.)

  1. Modlite sa za vyliatie Ducha svätého, aby bolo zrejmé všetkým na nasledujúcom zasadaní GK, že Pán Boh koná vo svojej cirkvi.
  2. Modlite sa, aby keď budú ľudia opúšťať zasadanie GK, namiesto sporných diskusií a rozhovoroch o biznise chválili Boha za dielo, ktoré koná. Rovnako dobre ako v ich vlastných srdciach a životoch .
  3. Modlite sa, aby bol každý poddaný Božej vôli a horlivo sa modlil za to, aby bola vôľa Božia naplnená.
  4. 4.Modlite sa, aby Boží Duch viedol diskusie a rozhodnutia týkajúce sa zložitých otázok na programe rokovania, vrátane: Vieru vo stvorenie, ordinácia žien, politické a cirkevné otázky atď.
  5. Modlite sa za to, aby špeciálne vyhradený čas na modlitby v spoločnom stretávaní bol viac zmysluplný a nápomocný vo všetkých ohľadoch.
  6. 6.Modlite sa za mládež a dorast, ktorí budú v účastní na zasadnutiach GK, aby uvideli Ježiša zobrazeného v živote našich vodcov a aby viac poznali Ježiša a nasledovali ho.
  7. Modlite sa za vyliatie ducha svätého na Inter-Americkú divíziu, vedúcich: Israel Leito, Elie Henry, Filberto Verduzco-Avila a ich rodiny. (Modlite sa za ich delegátov).
  8. Modlite sa za vyliatie ducha svätého na Stredo-východnú a Severnú Africkú divíziu. Za ich lídrov: Homer Trecartin, Tibor Szilvasi, Donovan Cleary a ich rodiny. (Modlite sa za ich delegátov).
  9. Modlite sa za vašich miestnych kazateľov a vodcov, aby Duch svätý na nich mohol zostúpiť a dal silu pre ich úlohy.
  10. Modlite sa zvýšenie  účasti a oddanosti v evanjelizácii, všetkými cirkevnými inštitúciami, ktoré podporujú pokračujúce poslania Cirkvi.
počítadlo.abz.cz