37. Den – Čtvrtek - 30. Duben 2015

Dát si Boží Království na první místo

Biblická pasáž: Matouš 6:33, 34

Klíčový Verš: “Ale hledejte nejprve Království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.” Mat 6:33

Trávila jsem mnoho času studiem autismu, zlepšením mých diagnosticých schopností, navrhováním intervencí pro děti s poruchami a nabídkami podpory pro jejich rodiny. Vlastně jsem vždy toužila mít jednoho dne příležitost udělat národní prezentaci na toto téma.

Takže si dovedete představit mé nadšení, když jsem před pár měsíci dostala e-mail od Americké Národní Autistické Společnosti, který mě informoval, že návrh mé prezentace byl schválen pro nadcházející národní konferenci v Denveru, v Koloradu od 8. - 11. července, 2015.  Byla to odpověď na modlitbu a uskutečněný sen. Pak má radost najednou vyprchala, když, jsem si uvědomila, že to je stejné období, jako nadcházející setkání GK. Tolik mi záleží na služebnosti modliteb a už jsem se zavázala modlitebnímu týmu na to desetidenní setkání.

V tu chvíli mi Pán připomněl své zaslíbení. “Ale hledejte nejprve Království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.” Mat 6:33 Věděla jsem, že si svůj slib Pánu nemůžu rozmyslet. Nemohla bych si zvolit věci tohoto světa, nehledě na to, jak jsou vznešené, místo Jeho povolání k službě.

Denně jsme konfrontováni s tímto typem rozhodnutí. Jak se rozhodneme, když čelíme rozporu mezi službou Bohu a službou našim vlastním pozemským zájmům?

Já jsem se rozhodla! Kdykoli jsem poslechla tuto Boží výzvu, Pán se ke mně znovu a znovu přiznal. Proto musím být věrná svému slibu pro Něj. On také slíbil:  “Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k Němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.” (Židům 6:10). Já jsem se rozhodla důvěřovat mému Pánu. A co Ty?

Modlitební výzva k srdci:

Drahý Nebeský Otče, není lehké se Ti CELE odevzdat. I když Tě milujeme, není pro nás vždy jednoduché vzdát se věcí tohoto světa, když nás povoláváš sloužit. Jak pokračujeme v našich 100 dnech modliteb, pomoz nám denně Ti znovu podřídit svou vůli a vše, co máme a vzít Tě za slovo. Pomoz nám mít víru, že naplníš svá zaslíbení v našich životech, když my si Tě dáme nad vše ostatní. Ale ať už se rozhodneš odpovědět na naše modlitby, jak bychom chtěli, nebo ne, my se vzdáváme svých osobních snů a odevzdáváme Ti dnes veškeré sobecké světské ambice.  Kéž jsou věrná slova písně William Cowpera naší denní modlitbou: “I tu nejdražší modlu, kterou jsem poznal, ať už je tím idolem cokoliv, mi z Tvého trůnu pomoz rozšlapat a uctívat jen Tebe.” Amen.

Shanter Alexander

(Shanter se narodila na St. Lucii, na ostrově západní Indie. Je psycholožkou a žije i pracuje v Michiganu. She has been je zapojena do vedení modliteb jak místně, tak za události v celé Divizi až za oceán. Její zkušenost si můžete přečíst na www.100daysofprayer.com)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Každý slib Božího slova nás obohacuje o podnětné důvody k modlitbě, představuje závazné slovo Hospodina pro naše ujištění. Jakékoliv duchovní požehnání potřebujeme, je naším privilegiem požadovat si jej skrze Ježíše.“ (Myšlenky z hory blahoslavenství, s. 133)

1.      Modli se za zkušenosti v dolní místnosti, kterou navštěvují hosté GC. Ano, formální věci musí být řízeny, ale modli se, aby byl Bůh přítomen mezi svým lidem ve všem, co dělá.

2.      Modli se za to, aby členové byli srozuměni s tím, že Adventisté sedmého dne jsou součástí prorockého hnutí, kterému byla nebesy svěřena prorocká zpráva s prorockým posláním, a my nesmíme usnout v tomto kritickém čase pozemské historie.

3.      Modli se za více času stráveného studiem Bible a modlitbou za vedoucí naší církve a laiky, aby dovolili Bohu plně nás jako církev nasměrovat dle Boží vůle.

4.      Modli se za ducha jednoty v Kristu, aby panoval mezi delegáty a návštěvníky, aby nepochopili špatně jakékoliv rozdílnosti v názoru, a aby návštěvníci pokorně neakceptovali jakýkoliv výsledek, jenž by nebyl ve shodě s osobním přesvědčením.

5.      Modli se za program a za vedoucí jeviště na všech setkáních včetně „obchodního zasedání“, aby bylo vedená Duchem, a aby tato setkání měnila životy lidí, nejen obchodní stránku věci, jak tomu bývá.

6.      Modli se za to, aby hudba na GC setkání vzdávala chválu a čest Bohu a přitahovala lidi blíže k Ježíši. Modli se, abychom namísto stěžování si, se učili osvojovat si ducha chvály vzdávané Bohu v každé oblasti našich každodenních životů, ať je to při bohoslužbě nebo v naší práci.

7.      Modli se za bezpečí a zdraví delegátů a vedoucích, když se budou připravovat na cestu do San Antonia, a za všechny ostatní maličkosti, abychom se mohli společně zase setkat.

8.      Modli se za ty, kdo nyní pracují v zákulisí, plánují a dělají logistiku pro setkání GC v San Antoniu.

9.      Modli se za delegáty a vedoucí v Oddělení komunikace na GC a po celém světě. A také se modli za delegáty Archivace a Statistik a za vedoucí oddělení, která zaznamenávají historii církve pro budoucí generace.

10.  Modli se za založení „center vlivu“, zejména ve velkých městech po celém světě, která mohou změnit každodenní život lidí a poukázat na Kristovu lásku.

počítadlo.abz.cz