36. Den - Středa - 29. Duben 2015

Nesahej na můj talíř!

Biblická pasáž pro rozjímání: 1. Korintským 6,12-20

Klíčový verš: “Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.” 1. Kor 6, 19-20

Mluvíme hodně o ovoci Ducha jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost, ale co o zdrženlivosti, neboli “sebeovládání”?

O sebeovládání se lehce káže, dokud ho nemusíme projevit v našem vlastním postoji, nebo se nedotkne našeho vlastního talíře.

Nedávno jsme s kamarádkou studovaly různé principy zdravého života a já jsem byla hrdá na svoje sebeovládání v mnoha oblastech, dokud jsem si nezačala uvědomovat, že mám před sebou stále dlouhou cestu, než skutečně přijmu zdravotní poselství, tak jak bych měla. Můžu mluvit hodně o “ovoci Ducha” a o “odevzdání se,” také o tom, jak v mém životě Pán během let pracoval, ale --- hlavně mi nesahejte na můj dezert!

V mnoha kruzích budu pravděpodobně považována za celkem konzervativní. Jsem vegan (většinu času), a jím svoje saláty a zeleninu poměrně pravidelně. Tak bych na sebe neměla být tak přísná, ne? Koneckonců, starám se o svoje tělo dost dobře. Ale v poslední době mě Bůh usvědčoval z mé milostné aféry s cukrem. Ano, skutečně jsem si zamilovala sladkosti. Je to tak dobré, tak uklidňující a určitě něco navíc teď a potom (stejně jako dezert navíc v Sobotu), tím by se nemělo pohrdat, ne? Nebo ano?

Ve skutečnosti, jak jsem studovala dále, zjistila jsem, že cukr nejenže je super návykový, ale na můj mozek působí podobně jako určité drogy. A pokud se používá s mléčnými produkty, je ještě více škodlivý. A stejně to platí pro mnoho jiných vydatných jídel, která máme rádi.

Cukr možná nemusí být Tvým slabým místem, ale Bůh nás povolává, abychom naše těla udržovali v co nejlepším fyzickém zdraví tak, abychom Mu mohli plně sloužit. Jsme skutečně ochotní dát Mu vše? Jsme ochotní dovolit Mu, aby se dotkl i těchto citlivých oblastí v našich životech, dokonce i toho, co si dáváme na naše talíře?

Hmmmm.

Ellen Whiteová píše, “Kristus započal s dílem vykoupení tam, kde započala zkáza. Prvá jeho zkouška se týkala chuti, v níž Adam padl. Satan přemohl velkou část lidstva a vlivem tohoto úspěchu měl dojem, že tato padlá planeta je v jeho rukou. Ale Kristus se mu postavil na odpor a satan odešel s bojiště jako poražený. Ježíš praví: "Nemá nic na mně." Jeho vítězství je ujištěním pro nás, že i my můžeme v boji s nepřítelem zvítězit. Bůh nás však nezachrání, nebudeme-li spolupracovat s Kristem. Musíme vykonat svoji část a Bůh k našemu úsilí dá božskou moc, abychom se stali vítězi.” (Rady o výživě a pokrmech, TSDF153)

Ano, kde Kristus začal je tam, kde Nás vyzývá, abychom začli i my a je to v podřízení naší chuti. Tedy, mí bratři a sestry, možná to nebude lehké, ale povzbuzuji vás, “Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě.“ 1. Korintským 10, 31

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Nebeský Otče, skutečně Ti chceme sloužit z celých našich srdcí, ale je to tak obtížné opustit věci, které máme rádi, zejména ty věci, které rádi jíme. Prosím odpusť nám, že zneužíváme naše těla, Tvoje chrámy, a že před Tebou schováváme tuto část našich životů. Nedokážeme to přemoci v naší vlastní síle, ale Ty jsi zaslíbil, že co nedokážeme, Ty uděláš, když se Ti odevzdáme a rozhodneme se jít novou cestou (Filipským 4,13). Tak tedy když pokračujeme v modlitbách za naši církev a modlíme se, abys udělal důkladnou reformaci mezi námi na tomto setkání Generální Konference, ať tato reformace pokračuje v našich vlastních srdcích dnes, v našich vlastních domovech a také v našich spižírnách. Ať jsi Pánem těchto věcí a naším Pánem. V Ježíšově jménu, Amen.

Melody Mason

Melody je autorkou knihy “Odvaha chtít víc: Boží klíče k vyslyšeným modlitbám” a je koordinátorkou 100 dní modliteb. V současnosti žije v Silver Spring v Marylandu.

Modlitební zaměření:

“Nebe je otevřené pro naše prosby, a jsme pozváni, abychom přistoupili ‘směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost v čase potřeby.’ Máme přijít ve víře, věřit, že obdržíme právě ty věci, o které prosíme.”  (Prayer 15)

1.      Modleme se za zvláštní vylití Ducha svatého na nadcházející setkání Generální konference. Jen Bůh ví, jak by to mělo vypadat a jen On ví, co potřebujeme nejvíce.

2.      Modleme se, aby účastníci ocenili téma, “Povstaň! Rozjasni se! Ježíš příchází!” a nejen ho vztáhli nejen k církvi jako k celku, ale pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.

3.      Modleme se za celkové mocné přijetí a duchovní nadšení pro misii církve, které vytlačí jiná témata diskuze.

4.      Modleme se za srdečné, vděčné a plné přijetí spisů Ducha Proroctví, jako aplikovatelných poseství pro dnešek a aby vedení církve a členové četli tyto spisy pravidelně.

5.      Modleme se, aby všichni delegáti a účastníci (a každý z nás) měli každodenně osobní procházku s Ježíšem a nedovolili zaneprázdněnosti sebrat čas s Bohem, dokonce i během setkání Generální Konference.

6.      Modleme se, aby Bůh dosadil do vedení vůdce, které chce, ve všech volbách po celém světě, na Generální konferenci a na Výročních setkáních. (Mnoho vedoucích jde do důchodu!)

7.      Modleme se, aby delegáti a vedoucí měli čas na to se společně modlit a také navštívit modlitební místnosti v Alamodome, společenské místnosti F.

8.      Modleme se, aby jídla byla zdravá a dobře chutnala a aby byli vedoucí zdraví a silní během těchto setkání.

9.      Modleme se, za naše Vedoucí a delegáty oddělení Zdravotní služby při GK a celosvětově v církvi, aby měli moudrost jak nás vést abychom se více starali o svoje zdraví.

10.  Modleme se,  aby jak členové, tak i vedoucí přijali zdravotní poselství (od správné Výživy ke cvičení, odpočinku a dalším věcem), nejen teoreticky, ale i prakticky v každodenním životě a ve svých rodinách.

počítadlo.abz.cz