34. Den – Pondělí- 27. dubna 2015

Milujúci spolukresťania:

Biblická pasáž pre rozjímanie: Luk 10:25-27

Kľučový verš: A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. (Luk 10:27)

Niekto by sa mohol diviť akej veci som sa musel vzdať, aby som mohol začať chodiť s Pánom. Musel som opustiť cestu naháňania sa za kariérou? Nie! Bolo to opustenie svetského životného štýlu s lacným šťastím z pitia, tanca a zábav? Nie! Možno bolo najťažšie vzdať sa mojej horlivej vášne pre  futbal, pretože som získal mnoho ocenení a trofejí v závodných športom? Ešte raz nie!

Môžem čestne povedať, že ani jedna z týchto vecí, hoci ako ťažké sa mohli zdať, mi neprišla ani zďaleka ako obeť. Život, ktorý mi Boh dal nie len iný, ale je to život hojnejší a za nič na svete by som ho nevymenil.

Avšak Kresťanova cesta zahŕňa rôzne boje, ktoré som nečakal a tieto výzvy najviac testujú a skúšajú môj charakter. To sú veci s ktorými neustále zápasím aby som si ich podmanil.

Ježiš zhrňuje našu kresťanskú povinnosť v Lukášovi 10:27 = A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako samého seba.

Vidíte ? Prikázanie milovať Pána – ktorý mi nikdy nič zlé neurobil, ale ma miluje, spasil ma a prijal ma takého aký som – je odlišné od prikázania milovať svojho blížneho ako samého seba. Zatiaľ čo ja sa snažím milovať ľudí vo svete, môj najväčší boj je milovať mojich bratov v Kristovi, ktorí majú nedostatky a častokrát zlyhávajú a niekedy ma aj zraňujú. Predsa len, uschopnenie milovať, ako Kristus miluje je tým, čo nás oddeľuje od iných náboženstiev vo svete.

A ak Ho nasledujeme, učíme sa milovať tých , ktorí sú okolo nás (vrátane našich bratov a sestier v Kristovi, ktorí zlyhávajú) Jeho nesebeckou a obetujúcou láskou.

Tento druh podriadenia sa nie je jednoduchý, ale ja Ho chválim, že stále mu poskytujem svoje srdce a On mi dáva lásku, aby som mohol prijať svojich bratov a sestry v Kristovi.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý Pane, prosím pomôž nám pozerať sa na iných ako sa na nich pozeráš ty. Pomaž moje oči Pane svojim balzamom, pretože ja som slepý a nedokážem rozoznať tvoju prácu na mojich bratoch okolo mňa. Namiesto toho,a by som videl nedostatky, pýchu a sebectvo na iných, pomôž mi veriť a uvidieť, že Ty dokončíľ svoje dielo, tak ako si ho v nich aj započal. Práve tak ako si to urobil pri mne. Pomôž mi Pane byť nástrojom tvojej lásky, aby si si to mohol použiť na zmäkčenie a a tvarovanie sŕdc mojich bratov. A tak ako budeme pokračovať v týchto modlitbách, môže pravá láska voči načim bratom ( s ktorými často krát nesúhlasíme) dôjsť vrcholu v našich srdciach. V Ježišovom mene. Amen.

Roman Ril

(Roman so svojou ženou Raculou sa spoluautorom materiálov ku 100 – dní modlitieb. Obaja slúžia Pánovi ako misionári v Nemecku)

 

Zaměření modliteb

1.      Modlite sa za vyliatie Ducha svätého, aby bolo zrejmé všetkým na nasledujúcom zasadaní GK, že Pán Boh koná mocné dielo ako odpoveď na naše modlitby.

2.      Modlite sa, aby toto zasadanie GK bolo bodom zlomu v našej histórii.

3.      Modlite sa, aby toto zasadanie GK nebolo ako zvyčajne iba biznisom, ale skutočným duchovným prebudením, ktoré nás posilní k získaniu tohto sveta pre Ježiša.

4.      Modlite sa, aby si Boh na toto zasadanie GK priviedol ľudí, ktorých tam On chce mať. Aby všetci zúčastnení (či už vedúci alebo laici) boli skutočne obrátený, prebudený a aby ich chodenie s Ježišom mohlo byť prehĺbené.

5.      Modlite sa aby sa nikto nepokúšal o nejakú manipulačnú agendu alebo míting, ale dovoľme Duchu zapôsobiť na srdcia ľudí.

6.      Modlite sa, aby modlitebné semináre (schôdzky), ktoré denne konajú boli požehnané a aby ľudia zistili kde sa nachádzajú. Tiež sa modlite, aby návštevníci mohli nájsť modlitebnú miestnost na Alamodome zasadacia miestnosť F.

7.      Modlite sa, aby audio-vizuálne vybavenie fungovalo správne  a aby ľudia mohli počuť, bez ohľadu na to kde sedia.

8.      Modlite sa, aby prebiehajúce preklady boli presné a aby ich Duch Svätý zmocnil.

9.      Modlite sa za vedúcich katedier a delegátov , služby dôvery („Trust Service“', financií, a sekretariát na GC a po celom svete cirkvi.

10.  Modlite sa, aby členovia cirkvi boli viac obetaví v dávaní desiatkov a darov, aby sme Boha neolupovali o to čo patrí jemu.

počítadlo.abz.cz