27. Den – Pondělí, 20. dubna 2015

Den 27 – Pondělí, 20. dubna

 

Duchovní “posilování”

Biblická pasáž k uvažování: Jeremiáš 29:10-14

Klíčový verš: “Budete mě hledat a naleznete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem.” Jer. 29:13

"Měli jste vidět Nátana* před seminářem!” říkal jednou Bobby o našem společném příteli – kazateli. "Byl super vychrtlý a hubený!" [*Pro ty z Vás, kteří neznáte pastora Nátana, jehož jméno bylo změněno, aby se chránilo jeho soukromí, je to pořádný svalovec.] 

Bobby pokračoval, "Když nás ale přišel později navštívit, nemohl jsem věřit svým očím. Ptal jsem se ho, co se stalo během doby semináře. Jednoduše odpověděl: 'V Michiganu se toho nedá moc dělat.’ Tak mi připadá, že strávil všechen svůj čas v tělocvičně.”

Můj přítel Bobby ani netušil, ale Bůh použil tento rozhovor, aby zahájil radikální změnu v mém Křesťanském životě.

Ne dlouho poté jsem se s manželkou přestěhoval do Andrews University, abych tam mohl studovat seminář. Tehdy už jsem pár let pracoval jako kazatel a očekával jsem, že se naučím mnoho užitečných věcí. Moc jsem neočekávál velké duchovní probuzení. Naštěstí měl ale Bůh jiný plan.

Zatím co během mého studia na semináři bylo mnoho věcí, které Bůh použil, aby mě probudil k potřebě hlubší osobní zkušenosti s Ním (včetně modlitebních partner, Modlitebního deníku a hlubšího studia Bible), jedna z věcí, která mě nejvíce ovlivnila, byl rozhovor o kazateli Nátanovi.

Ne dlouho poté jsem řekl svému dlouholetému příteli a modlitebnímu partnerovi, "Co kdybychom udělali totéž, co Nathan, ale místo do tělocvičny bychom věnovali extra čas a energii soustředění na naši osobní chůzi a konverzaci s Bohem? Chtěl bych být duchovní body-builder!”

A tak začala radikální cesta, protože jsem se rozhodl hledat Boha úpřiměji, než před tím.

Toto rozhodnutí mě donutilo učinit nějaké změny, které nebyly jednoduché. Na střední škole jsem byl ochoten vstávat 4:30, abych intenzivně hodiny trénoval, abych se stal tím nejlepším možným atletem. Také jsem se rozhodl, že budu po několik let jíst extrémně zdravou stravu (veganskou bez rafinovaného cukru apod.), abych měl energii pro zvláštní atletickou událost. Ale nemohl jsem udělat ty stejné oběti, abych vstal brzy a strávil čas s mým nejlepším Přítelem Ježíšem?

Bylo to těžké, protože já jsem si opravdu rád pospal. A ani jsem nevěděl, jak vydržet bdělým, když budu číst Bibli, takhle brzy ráno. Taky jsem se nechtěl vzdát některých těch nezdravých jídel, která jsem si myslel, že opravdu potřebuji. Tak jsem jednoduše začal volat k Bohu, aby změnil mé srdce; aby mi dal srdce, které Jej bude toužit poznávat (Jer. 24:7). A vytrvale jsem požadoval naplnění zaslíbení z Jer. 29:13 „Budete mě hledat a naleznete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem.”

Ty následující 2 roky mi dal Bůh touhu hledat Ho celým srdcem, tak jak jsem to nikdy před tím nedělal. A když skončil můj pobyt na Semináři a s manželkou jsme naplnili stěhovací kamion, abychom se vrátili zpátky do Kalifornie, tak jsem byl v úžasu z toho, co Bůh udělal. Jednoduše jsem si tam musel kleknout a děkovat Bohu, za to, jak mě mnoha způsoby změnil a to I tam, kde jsem netušil, že bych potřeboval být změněn.

Nejsem stale tím duchovním body-buildrem, kterým bych chtěl být, ale Bůh na mě pracuje a já Ho chválím za jeho trpělivost, pomoc a jemný soucit v mém životě.

Modlitba ze srdce:

Vzácný Otče v nebesích, děkuji Ti, že jsi vždy věrný svým zaslíbením. Jak pokračujeme v modlitbách za naši církev, prosíme, dej nám srdce, které bude toužit Tě vice poznat. Protože to, co toužím, aby se stalo v naší církvi se nejprve musí stat v našich životech. Pane, odevzdáváme Ti vše, co nás dnes drží zpátky. Odstraň všechny naše malá očekávání a dej nám srdce, ktere od Tebe bude očekávat velké věci. Prosíme, pomoz nám se do Tebe tak zamilovat, aby nic pro nás nemělo takový význam, jako to, být s Tebou. Amen.

Zac Page

(Zac je kazatelem ve sboru Templeton Hills v Californii. Se svou ženou Leah, jsou spolu 7 let a hovoří o probuzení na modlitebních víkendech. Více si o pastorovi Zakovi můžete přečíst na www.100daysofprayer.com)

 

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

“Nepotřebujete chodit na konec země pro moudrost, protože Bůh je blízko. Nejsou to schopnosti, které teď vlastníte, nebo které jednou budete mít, které vám dají úspěch. Je to především v tom, co pro vás může učinit Pán.  Potřebujeme mít daleko menší důvěru v to, co může člověk vykonat a daleko větší důvěru v to, co může udělat Bůh pro každou věřící duši. On touží, abyste k Němu pozvedali svá srdce ve víře. On touží, abyste od Něj očekávali velké věci.” Christ Object Lessons, p. 146

1.      Modlete se za zkušenost z Horní místnosti pro ty, kteří navštíví GC. Modlete se, aby bylo zřejmé, že při všech jednáních je mezi svým lidem přítomen Bůh.

2.      Modlete se, aby naši vedoucí i laici strávili více času studiem Bible a modlitbou a umožnili Bohu, aby plně vedl naši církev podle své vůle.

3.      Modlete se, aby delegáti a vedoucí věnovali čas společným modlitbám a navštívili modlitební pokoj v Alamodome F.

4.      Modlete se, aby audio/visuální a technické vybavení fungovalo správně a aby lidé mohli dobře slyšet, nehledě na to, kde v budově sedí.

5.      Modlete se, aby probíhající překlady byly přesné a zmocněné Duchem Svatým.

6.      Modlete se, aby hudba na GC chválila Blha a přitahovala účastníky blíže k Ježíši.

7.      Modlete se, aby jídla byla zdravá, chutná, a aby měli vedoucí během jednání zdraví a sílu.

8.      Modlete se za vylití Ducha svatého na Raafata Kamala (Prezidenta Trans-Evropské divize), na Bruno Vertalliera (Prezidenta Inter-Evropské divize), a na Homera Trecartina (prezidenta Středo-východní a Severo-africké unie) a za všechny prezidenty unií, sdružení a misií v jejich divizích.

9.      Modlete se za založení “center vlivu“ hlavně ve velkých městech světa. Za to aby tyto restaurace, komunitní centra, kliniky a školy ovlivnily lidi v jejich každodeních životech Kristovou láskou.

10.  Modlete se za přátele, kteří budou přicházet na zdravotní péči do Almadome, aby nezapomněli na lásku, kterou obdrželi, a aby byli přitahováni na nadcházející červnovou evangelizaci v San Antoniu.

počítadlo.abz.cz