25. Den – sobota - 18. dubna 2015

Učit se být jako Enoch

Biblické verše k zamyšlení: Genesis 5,21-24

Základní biblický verš: „I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.” (Gen. 5,24)

Moji ženu a mě vždycky potěší procházka po jídle. Děkujeme za krásnou přírodu, která obklopuje náš domov a za čerstvý vzduch, který můžeme venku dýchat. Uvědomil jsem si, že když jdeme společně, mnohem více si všímám okolí, než tehdy, když jdu sám. Část toho má co dočinění se skutečností, že chci chránit svoji ženu od projíždějících aut, nebo od trnů a bodláčí, které rostou podél cesty. Také nechci, aby spadla do nějaké z velkých děr, které se nachází podél špinavé silnice. Takže, více si prostě všímám okolí a toho, co se kolem nás děje.

Uvažuji o tom, jak citlivý jsem se snažil být, když jsem kráčel s mojí nevěstou (vzali jsme se teprve před 10 měsíci). Přemýšlel jsem o mém každodenním chození s Bohem a o mojí nové potřebě stálého spojení a citlivosti vůči Němu během celého dne.

Ellen Whiteová píše: „Přála bych si, abych správně vyjádřila, jak je pro každého pracovníka na Božím díle velice potřebná pravidelná a vážná modlitba. Nemůžou být nepřetržitě na svých kolenou, ale můžou povznášet jejich srdce k Bohu. To je způsob, jakým Enoch chodil s Bohem“ (Evangelium, s. 681).

Bible říká: „I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.“ (1. Moj 5,24)

Jaký byl Enoch, že to Boha přimělo k rozhodnutí vzít ho domů? Neznám všechny odpovědi, ale myslím, že Enoch musel být velmi citlivý na Boží hlas během svého každodenního chození ve víře.

Vidíte, pokud jdeme křesťanskou cestou, musíme si dávat pozor na „hluboké díry“ a „trny“ vyskytující se na naší cestě s Bohem, stejně jako Enoch. Nechceme, aby cokoliv zranilo našeho oddaného Přítele. A ještě, jak často zjišťuji, že nejsem dostatečně citlivý vůči malým věcem, které mohou Boha zranit, negativním myšlenkám, pocitům, slovům nebo malým kompromisům, které mě odtahují pryč od Boha.

Také se musíme učit důvěrně poslouchat. Když kráčím společně se svou ženou, poslouchám, když mi sděluje svoje myšlenky a starosti. Ale jsem tak citlivý, když ke mně Pán mluví skrze svoje Slovo, v různých okolnostech, nebo dbám na lidi kolem mě? Jak je smutné promeškat příležitosti, kdy se můžu podělit o povzbudivá slova nebo úsměv s někým z našich blízkých bratrů, kvůli tomu, že jsem předtím nevěnoval pozornost Pánovu hlasu.

Musíme denně odevzdat naše životy do rukou Stvořitele, jestliže chceme chodit s Bohem tak, jak s ním chodil Enoch. Taková rozhodnutí děláme jen čas od času, zejména když čelíme „hlubokým děrám“ pokušení, nebo „ostnům“ zábavy. Nenechejme se natolik zabavit, abychom nezaslechli Pánův hlas.

Přátelé, chodíte dnes s Bohem tak, jak chodil Enoch?

Modlitba měnící srdce

Drahý nebeský otče, uč nás, co to znamená chodit s Bohem, jako Enoch chodil. Uč nás, jak být citliví na Tvůj tichý hlas. Uč nás, jak být citliví na Tvá přání, a poslušní Tvého slova, aby nepřítel neměl žádný záchytný bod v našich životech. Chceme jít domů. Chceme vidět vylití Tvého Ducha svatého na naši církev, aby mohla být práce dokončena. Prosím, učiň z nás učedníky připravené obdržet vylití ducha. V Tvém předrahém jménu, amen.

Napsal Roman Ril

(Je autorem – společně se svou ženou Ralucou – materiálů „10 dní modliteb“ na rok 2015-16. On a jeho žena slouží Pánu v Německu jako misionáři.

MODLITEBNÍ CÍLE

„Modlitba je nebem ustanovené pravidlo úspěchu. Výzvy, žádosti, prosby mezi mužem a mužem hýbají muži a hrají roli v řízení událostech národů, ale MODLITBA HÝBE NEBESY.“ (Nebeský domov, s. 75)

  1. Modli se, abychom zakusili „zkušenost v horní místnosti“ během setkání GC, jako zažili učedníci o Letnicích, a abychom byli posíleni v zasahování celého světa pro Krista, jako byli oni. Je čas jít domů!
  2. Modli se, aby každý návštěvník byl táhnut blíže k následování Krista a obnovil cíl – studium Božího svatého Slova, a neopustil setkání GC takový, jaký přijel.
  3. Modli se, aby byli mluvčí připraveni a pomazáni Duchem svatým, a srdce návštěvníků, aby byla připravena ke slyšení evangelia.
  4. Modli se, aby Duch ryzí pokory a tichosti, Kristova chování byl přítomen během našich prezentací a diskuzí, a abychom měli lásku a úctu k těm, kteří mají jiný pohled na věc než my.
  5. Modli se za jasnost myšlenek a cílů delegátů během důležitých zasedání a při rozhodování
  6. Modli se za anděly, aby byli mezi námi a promluvili, když bude na zasedáních třeba.
  7. Modli se za výjimečné vylití Ducha svatého na vicepresidenty Generální konference: Michael Ryan, Lowell Cooper, Pardon, stejně jako za jejich rodiny.
  8. Modli se za ochranu našich mladých od vzrůstajícího světového vlivu zaměřením se na Boží slovo a službu druhým.
  9. Modli se, aby andělé střežili dveře a sály, aby se nestala žádná nehoda delegátům, vedoucím, ani návštěvníkům.
  10. Modli se, aby byly obě plochy v kongresovém centru, místem zvláštní práce v srdcích a prozřetelností pro misii a zasažení lidí.
počítadlo.abz.cz