24.Den – Pátek – 17 Duben 2015

Ako pôst a modlitba zmenili môj život

Biblická pasáž pre rozjímanie: Mat: 6: 16-18

Hlavný verš:  Ale ty, keď sa postíš, pomaž svoju hlavu a svoju tvár umy (Mat 6:17)

Bolo to presne pred dvoma rokmi keď som stála proti veľmi dôležitému životnému rozhodnutiu. V skutočnosti to bolo úplne neočakávané. Bola som slobodná a šťastná. Úplne som poddala Bohu moju túžbu vydať sa a plná radosti, som vložila môj život do služby. Ak mám byť úprimná, dostala som sa do takého blízke vzťahu s Bohom, že som začal mať trocha strach ak začnem nejaký nový vzťah, žeby som mohla stratiť tú sladkú Božiu blízkosť a spoločenstvo, ktoré som s ním mala v mojom každodennom prežívaní. Takže čo mám robiť teraz, ked mladý, sympatický muž sa ma spýta, či nechcem zvážiť vstup do vzťahu? Jednu vec som vedela, nemohla som dôverovať samej sebe v tak dôležitom rozhodnutí. Jedenásť rokov dozadu som zlyhala a to dosť úboho. Tak som sľúbila Bohu, že už nikdy nevstúpim do žiadneho vzťahu, iba ak ma do toho sám nebude viesť.

Keď som zvážila nové okolnosti, rozhodla som sa 10 dní modliť a pôstiť. A v dôsledku toho mi Boh odpovedal úžasným spôsobom. Nie len že mi dal taký pokoj o tom človekovi aký som pred tým nikdy nemala, ale navyše mi dal aj odpovede aké som hľadala. O osem mesiacov neskôr sme už plánovali svadbu. Avšak čelili sme aj výzvam. Tým, že sme obaja pracovali v službe, nemali sme dostatok financií na zaplatenie výdavkov týkajúcej sa svadby. Tak sme sa modlili a postili. A opäť znova Boh urobil pre nás mnohé zázraky a naša svadba skončila lepšie ako v mojich snoch. Ked sa teraz pozrieme späť, sme stále ohromení Božou dobrotou naproti nám.

Pretože môj manžel a ja sme začali tento nový rok 2015 (zatiaľ náš prvý rok manželstva), rozhodli sme sa začať rok s 21 dňami modlitby a pôstu, zo žiadosťou u zvýšenie duchovného požehnania. Praktikovali sme to obaja ešte pred tým ako sme sa vzali, ale teraz to robíme spoločne. Môžeme vidieť aj ďalšie bohaté požehnanie v našom duchovnom živote, ako sme zistili, že zdržanie sa niektorých potravín a mediálnych aktivít, vytvára viac času na Boha. Aké bohaté požehnanie to pre nás bolo!

Možno si na križovatke vo svojom živote. Možno hľadáš odpovede. Možno vnímaš potrebu Božieho zásahu do tvojho života alebo do života niekoho kto je ti blízky. Možno chceš hlbšiu skúsenosť s Bohom. Chcem vás povzbudiť, aby ste si oddelili nejaký čas na modlitby a pôst. Strániť sa na čas rušivých vplyvov z okolia, aby ste mohli započuť jeho jemný, tichý hlas. Nemusí to byť úplný pôst bez jedla. To je v poriadku. Môžete skúsiť Danielovský pôst, ako sme to skúsili my. Čokoľvek si vyberiete, ak budete hľadať Boha s vážnosťou v pôste a modlitbe, Boh si vás k sebe bližšie priťiahne, bližšie ako ste kedy pri ňom boli. Pamätajte, že pôst nie je o tom, aby sme dostali od Boha to čo chceme.  Je viac o tom dostať sa k nemu bližšie, viac ho poznať. Pretože On je ten najväčší dar, ktorý môžme prijať :)

Modlitba ze srdce

Drahý nebeský Otče, v Matúšovi 6: 16-17 si nám povedal, že "ked sa vy postíte" nemáme byť smutný ako pokrytci, ale mali by sme mať radosť. Tak ako prechádzame celou bibliou, môžme vidieť ako ty vždy odpovedáš, ked sa tvoj ľud modlí a postí. Bože!, máme veľkú potrebu po tvojich odpovediach na modlitby. Máme potrebu po veľkých zázrakoch za našu cirkev. Pritiahni nás prosím bližšie k tebe celým naším srdcom. Ukáž nám ako sa modliť a ked je to vhodné ako sa postiť. Ukáž nám aké veci, jedlo, aktivity by sme mali dať na chvíľu bokom, aby sme mohli jasnejšie počuť tvoj hlas. Dakujemti že nás počuješ a odpovieš na túto modlitbu. Amen.

Napísala: Racula Ril

Racula je spoluautorka, spolu s jej manželom Romanom, materiálu ku "10 dní modlitieb" na rok 2015-16. Ona a jej manžel pôsobia v súčastnosti ako misionáry v Nemecku.

Modlitební Zaměření

1.      Modlite sa za hojné vyliatie Ducha Svätého na tomto zasadaní Generálnej konferencie , aby bolo evidentné všetkým, že Boh vypočúva naše modlitby. A aby mohol byť Boh oslávený.

2.      Modlite sa, aby keď budú ľudia opúšťať zasadanie GK, namiesto sporných diskusií a rozhovoroch o biznise chválili Boha za dielo, ktoré koná. Rovnako dobre ako v ich vlastných srdciach a životoch

3.      Modlite sa, aby každý delegát bol odovzdaný do Božej vôle a vážne sa modliť za to, aby bola uskutočnená Božia vôľa.

4.      Modlite sa, aby Boží Duch viedol diskusie a rozhodnutia týkajúce sa zložitých otázok na programe rokovania, vrátane: Vieru vo stvorenie, ordinácia žien, politické a cirkevné otázky atď.

5.      Modlite sa, aby špeciálne časy modlitieb na zasadnutiach boli zmysluplné a prospešné pre všetkých prítomných. A modlite sa, aby mali mnohí čas prísť do modlitebnej miestnosti v Almonde (miestnosť F).

6.       Modlite sa za mládež a dorast, ktorí budú v účastní na zasadnutiach GK, aby uvideli Ježiša zobrazeného v živote našich vodcov a aby viac poznali Ježiša a nasledovali ho.

7.      Modlite sa za ochranu a zdravie delegátov a lídrov, aby sa mohli pripraviť na cestu do San Antónia. A modlite sa, aby počasie počas zasadania GK boli dobré. (Oblak vo dne a ohnivý stĺ v noci :)

8.      Modlite sa za špesiálne vyliatie Ducha Svätého na viceprezidentov GK: Delbert Baker, Ella Simmons a Geoffrey Mbwana, tak isto aj na ich rodiny.

9.      Modlite sa za združenia a cirkevných predstaviteľov, aby mohol Duch Svätý zostúpiť na nich a umocniť ich, v ich úlohách.

10.   Modlite sa za tých, ktorí pracujú v zákulisí  na plánovaní a  logistike pre GC v San Antoniu.

počítadlo.abz.cz