16. Den - Čtvrtek, 9. dubna 2015

Nepanikař! Nestresuj! Má tě ve Svých rukou!

Biblický text pro rozjímání: Iz 49,14-16

Základní verš: Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. (Iz 49,16; ČEP)

Dnes se můj rozvrh změnil. Musela jsem zavolat do práce, že mi není dobře a byla jsem tak pohlcena myšlenkami na to, jak budu muset pracovat nadčas abych tyto hodiny dohnala, že jsem byla na sebe dokonce naštvaná za to, že ležím v posteli.

Velice snadno v sobě vyvolám úzkost a začnu se strachovat ohledně mého nabitého rozvrhu každý den. Mám ráda věci uspořádané a mám sklony plánovat dostatečně dopředu, abych se vyhnula “neočekávaným” překvapením, která přichází změnou okolností. Nicméně, někdy je tato moje potřeba pevné struktury v přímém protikladu s Boží vůlí a Jeho úmysly se mnou.

Dnes mi Pán milostivě připomněl ze zaslíbení Svého slova: Uznejte, že já jsem Bůh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zemí! (Žalm 46, 11 ČSP) Hospodin dokoná za mě. (Žalm 138, 8 ČSP) Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. (Iz 49,16; ČEP). Důvěřuj mi!”

Věci nemusí jít podle mého plánu, já se ale cítím povzbuzena, když vím, že můj Pán; Imanuel, je se mnou. Jsem neustálou “hřebovou” upomínkou na dlaních Jeho rukou.  Jeho Slovo zaslibuje, že nemůže zapomenout a nezapomene na mě! Neustále se stará o moje potřeby. Jsem vděčná za Jeho milost, která je zaslíbením, že mě bude podporovat za všech okolností a za fakt, že mě ještě nezklamal.

Takže bez ohledu na to, čemu budeš dnešní den čelit, nepanikař, nestresuj. Bůh to má pod kontrolou a On si Tě dal do dlaní. A bez ohledu na to, čemu naše církev čelí, On zaslíbil, že z nás nespustí svůj zrak. Vytrvejme v modlitbách!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Otče, my Ti děkujeme, že Tvoje Slovo nikdy neselže a přestože nedokážeme vidět, co skrývá budoucnost, Ty nás ujišťuješ, že jsi v ní! Pomoz nám, když společně procházíme těmito 100 dny modliteb, podřídit každý den naše plány Tobě a spočívat pevně na Tvém zaslíbení, že přivedeš k dokonalosti všechny věci, které se nás týkají. Díky, že nás držíš ve Svých rukách. Díky, že pracuješ ve prospěch své církve a že slyšíš každou modlitbu, kterou se modlíme. V Ježíšově jménu, Amen!

Napsal Shanter Alexander

(Shanter, původně ze Sv. Lucie, ostrova v západním Indickém oceánu je psycholožkou, která žije a pracuje v Michiganu. Je zapojena v modlitebním vůdcovství jak na lokální úrovni tak při akcích divize napříč oceánem.)

Modlitební Zaměření

počítadlo.abz.cz