Představte si miliony adventistů sedmého dne po celém světě, kteří se sto dní modlí za stejnou věc! Chceme vás vyzvat, abyste se od 25. března do 11. července 2015 spolu s miliony dalších modlili za přítomnost a mocné působení Ducha svátého v průběhu zasedání Generální konference 2. až 11. července 2015 v San Antoniu v Texasu. Prosme o to, aby všichni členové naší církve plně prožívali přítomnost Ducha Božího a odevzdali se jeho vedení.
Více zde: https://100daysofprayer.org/
 

Promarněná příležitost

Po zasedání Generální konference v roce 1901 měla Ellen Whiteová vidění, ve kterém byla svědkem toho, jak účastníci setkání reagovali na působení Ducha svátého, který je vedl ke smíření prostřednictvím pokory, vyznání hříchů a odstranění bariér, jež měli mezi sebou. Poté následovaly upřímné modlitby, písně chval a viditelná přítomnost Ducha svátého (Svědectví pro církev, svazek 8, str. 104-106).

Když po svém vidění nabyla vědomí, uvědomila si, že k tomuto velkému zlomu, který Bůh zamýšlel, nedošlo. Tvrdost srdcí účastníků zabránila jednotě, kterou Bůh zamýšlel. S velkým zklamáním si uvědomila, že Pán mohl přijít ještě v průběhu jejího života! Ale jeho lid nepoddal své myšlenky a názory vedení Ducha Svatého.

 

Mohou se stát velké věci

To, co se mohlo odehrát v roce 1901, se může stát v roce 2015! Ježíš nás zve, abychom se sjednotili a prosili o to, aby svou mocí vstoupil do srdcí jednotlivců a aby přišel vytoužený den jeho příchodu. Pozvěte svou rodinu, přátele a členy sboru, aby se připojili k 100 dnům modliteb a hledání Boží vůle pro zasedání Generální konference!

Dny Modliteb

počítadlo.abz.cz